Startsida

Sammanfattning av årsmötet söndag 2018-03-11
Årsmöte hölls 2018-03-12 i Rösebo-lokalen med 60 deltagare. Innan årsmötesförhandlingarna gavs information om föreningen och kommande aktiviteter. Ordförande Jan Larsson inledde med att hälsa alla välkomna. Jan beskrev i korta drag föreningens arbete med vägar, flora i vår bygd, och vårt arbete med gamla foton.

Kerstin Larsson berättade om det arbete som görs med flora i vår bygd och som sakkunnig hjälp har vi Bo Eriksson, Uddevalla Botaniska förening. Kerstin berättade om hur vi sammanställer och dokumenterar de fynd som görs i vårt område. Det kommer att vara en flora-träff i april och i juni en flora-vandring.

Hans Skarholm berättade om VÅR BYGDs hemsida. Att den är bra och mycket populär visar väl det stora antal personer som besökt den. Över 33 600 personer har nu varit och besökt vår hemsida.
Vi har genom hemsidan fått förfrågningar från USA om vi kan hjälpa till med att söka gamla släktingar.
Föreningen finns nu även på Facebook och vi kommer att lägga in information även där.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.
Se protokoll här.

Vår gästartist Ingmar Bäckström gick upp på scenen och berättade, spelade och sjöng under temat ”Så minns jag Gunde Johansson”.
Ingmar var personlig bekant med Gunde och kunde ge en mer initierad bild av Gunde genom åren.

Efter underhållningen bjöds på kaffe och som avslutning hade vi den traditionella lottdragningen på gåvor som generöst skänkts av medlemmar och deltagare.

———————————————————————–  

Planerade aktiviteter under 2018

 • Flora-möte Den 15 april kl. 15.00 kommer Bo Eriksson och visar ett bildspel om vatten och sumpväxter.
  16 juni kl. 10.00 är det blomstervandring med Bo Eriksson som ledare. Plats är ännu ej bestämd.
  Läs en sammanfattning av flora-aktiviteterna under 2017 här.
 • Vandring 1 maj. Vi går från Sikerud till Åskagen, Stenmåsen och Åskakehagen i Lane-Ryr, Sikerud och ner till Åskaken. Därefter mot sydost och åter till Uddevallavägen.
 • Bussresa 11 augusti. Bussresan är planerad att gå till Rörstrand i Lidköping, Närebo gårdsbutik, Läckö slott, Spikens fiskehamn och Mäjens glass och maräng.
  Läs hela programmet här.
  För bokning och ev. frågor kontakta Jan Larsson 073-8043078.
 • Höstens bygdeträff är planerad till den 4 november

Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.