Startsida

Floravandring längs Tjärtakevägen 2019-06-15

I ett perfekt sommarväder gick vår floravandring från Skarbo gård, fram till och utefter Tjärtakevägen upp mot Tjärtakan, en sträcka på ca 1 kilometer. 15 personer och en katt deltog, den yngsta deltagaren 5 år.

Vår kunnige guide var Bo Eriksson som kan upptäcka och identifiera växter till namn, växter de flesta som vanligare skogsvandrare kanske knappt lägger märke till. Men bland deltagarna fanns flera som har intresse och god kännedom om växter och bidrog till att hitta växter.
Under vandringen identifierades 69 arter av växter, de flesta vanligt förekommande.

Där fanns även några ”övriga” växter, och som inte ingår i listan, t.ex. lupin som är vacker att se på när den blommar men är en invasiv art och som man om möjligt ska ta bort. Där fanns även en ölandstok som förmodligen kommit dit med fyllnadsmassor.

aspar   hassel   skogsklöver
bergek   hultbräken skogskovall
bindvide   hundkäx   skogsnarv
blodrot   hundstarr   skogsstjärna
blomsterlupin hönsarv   smörblomma
blåbär   kirskål   stagg
brakved   klibbal   stjärnstarr
brunven   knapptåg   svarta vinbär   
ekorrbär   knippfryle   teveronika
flaskstarr   krypvide   tall
flenört   kråkvicker   tranbär
fyrkantig johannesört käringtand träjon
fältveronika liljekonvalj   tuvull
gran, vanlig    lingon   veketåg
gråstarr   lundbräken vårbrodd
grässtjärnblomma majbräken vårfryle
gulvial   oxel   vårtbjörk
gårdsskräppa renfana   våtarv
gökärt   rödklöver   åkertistel
hallon   rödplister   ängsfryle
Harkål   skogsbjörnbär ängsfräken
harstarr   skogsbräken ängskovall
harsyra   skogsförgätmigej äkta ängsskallra 

Vår trogne huskatt följde oss och var med vid vår kaffepaus.


Här är en sammanställning för alla ”byar” inom Vår Bygd 1891:s område.

Sammanställning Flora på Fastigheter i Vår Bygd 1891
  Arter   Lokaler  
Flora på Binäs (Bin) 264   7  
Flora på Hästefjord (Hfj) 269   14  
Flora på Kopperud (Kop) 218   4  
Flora på Laxfisket (Lax) 70   2  
Flora på Rotenäs (Rot) 178   6  
Flora på Rösebo (Rös) 239   15  
Flora på Skarbo (Ska) 191   8  
Flora på Sundsholm (Sun) 0   0  
Flora på Tjärtakan (Tjä) 42   1  
Flora på Torsbo (Tor) 82   2  
Flora på Trombäljen (Tro) 259   11  
Flora på Öna (Öna) 40   1  
Flora i Vår Bygd 1891 510   69  
         
Arter att söka 130      
Av dessa funna 8

———————————————————————————————-

Planerade aktiviteter inför sommaren/hösten. Vi återkommer med detaljerad information om resp. aktivitet.

 
– Bussresa till bl.a. Göteborgs skärgård 24 augusti. Se programmet här.
För frågor och anmälan till resan kontakta Jan Larsson 073-804 30 78.
– Höstvandring 11 augusti kl. 14.00. Plats inte bestämd.
– Höstträff med 30-årsjubileum söndag 27 oktober kl. 14.00. Underhållning med Smepöjkarna.

—————————————————————————————————-

Läs en berättelse om uppväxten på en gård i Skarbo

Ove Johansson berättar personligt om sin uppväxt på en av gårdarna i Skarbo.
Senaste ägare var Holger Andersson som gick bort 2018.
Läs Oves berättelse här.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.