Startsida

Bygdeträff med jubileum 27 oktober 2019

Huvudtemat för bygdeträffen var 30-års jubileum av föreningens bildande. 77 personer hade mött upp för information och underhållning.
Lars Krantz inledde med att hälsa alla välkomna. Lars överlämnade sedan en blomma till vår egen ”30-årsjubilar”, Ragnhild Hallsten, för hennes insats i föreningen under dessa 30 år.
Ragnhild var, tillsammans med sin make Arne Hallsten, med vid starten av föreningen 1989 och är den enda kvar av medlemmarna i den styrelse som då bildades. Arne avled 2013.
Lena Fries höll ett hyllningstal till Dalsland och Lena ledde oss till att utbringa ett fyrfaldigt leve för föreningen Vår Bygd 1891.

Hans Skarholm gjorde i ord och bild en resumé av de trettio år som föreningen hittills har verkat. Föreningen bildades 1989 av Arne Hallsten som kom att leda föreningen fram till sin död 2013 och har medverkat till utgivning av tre böcker och flera skrifter. Det har varit en levande förening i bygden och som tagit initiativet till olika aktiviteter som har vänt sig till innevånarna i bygden med aktiviteter som har påmint oss om ”hur man gjorde förr”. Exempel är tjärbränning, slåttergille  m.m. men även aktiviteter som bygdevandringar, bussresor.

Ett stort arbete har lagts ner på att samla dokumentation i form av foton och äldre dokument som har digitaliserats och för att bl.a. tillgängliggöra informationen startades en hemsida 2012.
2014 tog Kerstin Larsson initiativet till startande av en ny aktivitet i föreningen, ”Flora i vår bygd”. Kerstin gick med stor entusiasm in i uppgiften och ett flertal floravandringar har hållits runt om i bygden men även ett antal informationsträffar med visning av bilder av flora med olika teman har hållits. Kerstin hade hjälp i sitt arbete av botaniker Bo Eriksson. Kerstin avled i början av 2019 men föreningen kommer att försöka driva de aktiviteterna vidare.
Därefter startade underhållning i form av Smepôjkarna som spelade musik och berättade historier.

Efter en kafferast och dragning på lotteriet fortsatte underhållningen.

Vi i föreningen tackar deltagarna för visat intresse. Föreningen fortsätter som tidigare och nya jubileer väntar!

—————————————————————————————————–

Läs en berättelse om uppväxten på en gård i Skarbo
———————————————————————————————-

Ove Johansson berättar personligt om sin uppväxt på en av gårdarna i Skarbo.
Senaste ägare var Holger Andersson som gick bort 2018.
Läs Oves berättelse här.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.