Startsida

Höstmöte 2018-11-04 i Rösebo-lokalen

Till föreningens höstmöte, som traditionsenligt hålls i början av november, hade det anslutit sig 64 personer.

Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens verksamhet och de cirkelmöten som hålls varannan vecka. F.n. arbetar vi med att samla in berättelser med anknytning till gamla vägar och stigar som i många fall har försvunnit. Det kan handla om hur någon gick på stigar genom skogen till och från skolan. Vi kommer att rita in dessa vägar i anknytning till beskrivningar på en karta ihop med berättelsen.

Vi har under de senaste åren arrangerat flora-vandringar runt om i bygden och haft flora-möten där det i ord och blid presenterats mer detaljerad information om våra fynd. Vi har haft ovärderlig hjälp av Bo Eriksson från Uddevalla Botaniska förening.

Vi följer även i nutid vad som sker i vår bygd i form av in- och utflyttningar, födslar m.m. och vi ser att det sker en viss generationsväxling och att fler barn kommer till Rösebo skola.

Därefter vidtog underhållning i form av Eivor Jansson från Tjörn som spelade och sjöng populära och välkända låtar.
Eivor växte upp i en musikintresserad familj och hon berättade mellan låtarna  anekdoter om sitt liv som lärare och hur musiken har följt henne som en röd tråd genom livet.

Under mötet serverades smörgås och kaffe.

Som vanligt var sista punkten på mötet lotteri till vilket rikligt med gåvor hade skänkts av mötesdeltagare och andra.

Jan Larsson tackade de närvarande och avslutade mötet.

——————————————————————

Flora-möte 2018-10-21 i Rösebo-lokalen

Syftet med träffen var att få en genomgång av de växter som vi vid föreningens floravandringar har upptäckt och registrerat.


Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade alla intresserade och speciellt Bo Eriksson, vår blomsterexpert från Uddevalla Botaniska förening, välkomna. Vi var totalt 23 deltagare.


Bo Eriksson har varit guide på våra vandringar och hade sammanställt information om alla de växter som vi på våra vandringar har hittat. Bo hade även lagt med information om ytterligare växter som han förväntar sig bör finnas inom vårt område och som information inför kommande vandringar.

Bo hade sammanställt information om totalt 76 växter och informationen innehöll foto, namn, latinskt namn och lokal (plats där växten hittats).


Vi fick en kortare eller längre beskrivning av varje växt. Vissa är rödlistade, en del ses som medicinalväxter och en del är giftiga att förtära.

Vi diskuterade möjliga platser/vägar för kommande floravandringar och återkommer när de närmar sig.

Vi tackar Bo för en intressant och komplett genomgång och ser fram emot att ha Bo som guide i kommande vandringar.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.