Startsida

Friluftsgudstjänst i Binäs 22 augusti 2021En vacker dag i slutet av augusti samlades ca 25 personer, gammal som ung, för en gudstjänst i det fria i Lars Krantz intagande och parkliknande trädgård som stod i blomning.

Gudstjänsten hölls av Victoria Olsson, församlingsassistent i Frändefors församling.
För musik stod Ruben Bengtsson och sång Maria Dahlgren.

Victoria inledde med att informera om kyrkans aktiviteter.

Temat för dagens gudstjänst var ”Friheten i Kristus”.
Under andakten var det inslag av psalmsång och musik med solosång.

Efter gudstjänsten var det dags att ta fram den medhavda picnic-korgen och det gavs möjlighet för de närvarande att samtala.

—————————————————————————————–

Rapport från flora-vandring söndag 8 augusti i Rösebo-viken
Tolv personer hade mött upp på fälten vid Rösebo-viken för att lära sig mer om vilka växter som kan finnas i detta sjönära område.Vår guide för dagen var Stefan Hult, som är väl känd med södra Dalsland och området runt sjön Hästefjorden. Med fanns också Bo Eriksson som varit vår sakkunnige och vid  tidigare tillfällen lett flera av Vår Bygds floravandringar.
  Området har tidigare röjts från buskar och träd och blivit slåtteräng och betesmark och där går det för närvarande sex kvigor och med tillfälligt gästspel av en tjur, alla av rasen Belted Galloway.

Röjningen av marken och djurhållningen är en del i ett EU-projekt. Djuren är tänkta hålla tillbaka buskar från området men bidrar också till att det blir en speciell flora på området.
Marken översvämmas till och från vilket då också bidrar att det blir en rik och speciell  flora av växtlighet.

Det fanns också tid för en rast.Våra båda sakkunniga fann ett stort antal växter och utan att gå för mycket i detalj så presenteras några av dessa i en lista:

Rödtoppa

Gåsört

Andmat

Vattenpilört

Videört

Ängsskallra

Sumpförgätmigej

Åkergroblad

Sumpnoppa

Tiggarranunkel

Brunskära

Dyblad

Ältranunkel

Frossört

Kärrfräken

Kärrsälting

Sumpfräne

Rosenpilört

Strandpilört

Kärrsilja

Stor andmat

Pysslingtåg


Dyblad / Hydrocharis morsus-ranae


Svalting / Alisma plantago-aquatica

———————————————————–

Vi skissade på vad vi ser för aktiviteter den närmsta tiden.
– Höstmöte diskuterades. Brukar ligga i månadsskiftet oktober-november. Lite osäkert om vi kommer att arrangera men vi funderar på underhållare som förberedelse.
Vi hoppas att till hösten kunna fortsätta att bedriva våra aktiviteter som tidigare. Vi ses! 
———————————————————————————————-

Läs en berättelse om uppväxten på en gård i Skarbo
———————————————————————————————-

Ove Johansson berättar personligt om sin uppväxt på en av gårdarna i Skarbo.
Senaste ägare var Holger Andersson som gick bort 2018.
Läs Oves berättelse här.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel “Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.