20-årsjubileum 2009-11-15

Bygdeträff med jubileum 27 oktober 2019

Huvudtemat för bygdeträffen var 30-års jubileum av föreningens bildande. 77 personer hade mött upp för information och underhållning.
Lars Krantz inledde med att hälsa alla välkomna. Lars överlämnade sedan en blomma till vår egen ”30-årsjubilar”, Ragnhild Hallsten, för hennes insats i föreningen under dessa 30 år.
Ragnhild var, tillsammans med sin make Arne Hallsten, med vid starten av föreningen 1989 och är den enda kvar av medlemmarna i den styrelse som då bildades. Arne avled 2013.
Lena Fries höll ett hyllningstal till Dalsland och Lena ledde oss till att utbringa ett fyrfaldigt leve för föreningen Vår Bygd 1891.

Hans Skarholm gjorde i ord och bild en resumé av de trettio år som föreningen hittills har verkat. Föreningen bildades 1989 av Arne Hallsten som kom att leda föreningen fram till sin död 2013 och har medverkat till utgivning av tre böcker och flera skrifter. Det har varit en levande förening i bygden och som tagit initiativet till olika aktiviteter som har vänt sig till innevånarna i bygden med aktiviteter som har påmint oss om ”hur man gjorde förr”. Exempel är tjärbränning, slåttergille  m.m. men även aktiviteter som bygdevandringar, bussresor.

Ett stort arbete har lagts ner på att samla dokumentation i form av foton och äldre dokument som har digitaliserats och för att bl.a. tillgängliggöra informationen startades en hemsida 2012.
2014 tog Kerstin Larsson initiativet till startande av en ny aktivitet i föreningen, ”Flora i vår bygd”. Kerstin gick med stor entusiasm in i uppgiften och ett flertal floravandringar har hållits runt om i bygden men även ett antal informationsträffar med visning av bilder av flora med olika teman har hållits. Kerstin hade hjälp i sitt arbete av botaniker Bo Eriksson. Kerstin avled i början av 2019 men föreningen kommer att försöka driva de aktiviteterna vidare.
Därefter startade underhållning i form av Smepôjkarna som spelade musik och berättade historier.

Efter en kafferast och dragning på lotteriet fortsatte underhållningen.

Vi i föreningen tackar deltagarna för visat intresse. Föreningen fortsätter som tidigare och nya jubileer väntar!