Naturnamn

I en studiecirkel träffas vi varannan vecka och förutom Bygdeband jobbar vi med Naturnamn. Förr fanns namn på varje litet gärde, äng, stig, berg, exempel: Nolgärdet, Torpänga, Kostigen, Käringberget. Dessa kallar vi Naturnamn och kommer att skrivas på gammal dialekt med förklaring om namnets uppkomst. De kommer också att märkas ut på karta. Beskrivning och kartor kommer att sammanställas och ges ut i ett häfte.

Nedan finns en beskrivning + karta över resp. by.

– Torsbo
– Skarbo
– Sundsholm