Sammanfattning floramöte 19 april 2022

Sammanfattning av flora-möte 2022-04-19 i Rösebolokalen

20 personer hade samlats för att höra vår floraexpert Bo Eriksson visa bilder och berätta om växter i vårt område. Vid tidigare vandringar har vi hittat sammanlagt över 600 arter fördelade över de olika byarna. Bo presenterade här ytterligare ett antal arter som han gärna ser att vi går ut och spanar efter.Bo presenterade naturreservatet som bildades 2019 i södra delen av Trone mosse. Vi diskuterade även möjligheten att arrangera en vandring på mossen. Trone mosse är stiglöst land och kan vid mycket regn vara mer eller mindre tillgänglig så det kräver en del planering. Vi kommer att ta upp detta längre fram. Inriktning är vandring i juli-augusti

En floravandring före midsommar diskuterades. Fattades inget beslut om plats och datum, vi återkommer med mer information.