Kartor

Som bas för dokumentation använder vi Lantmäteriets fastighetskarta för att lägga in och markera olika objekt.
– Vi har genomfört, och fortsätter att genomföra, GPS-vandringar för att dokumentera positionen av historiska objekt inom vårt område. Dokumentation av positioner sker både vid GPS-vandringar som vid Bygdevandringar.
– Ett stort arbete är nerlagt för att dokumentera naturnamn, alltså gamla benämningar på gärden, ängar, stigar, berg m.m., inom området.