Blomstervandring 18 juni 2018

Blomstervandringen lördag 16 juni i Rotenäs

Vårens blomstervandring startade vid Björsundet, Rotenäs, i sydvästra delen av sjön Hästefjorden. 30 personer deltog i vandringen som leddes av vår blomsterguide Bo Eriksson, Botaniska föreningen Uddevalla.


Dagen innan vandringen hade Bo och Bertil Persson gjort en inventering utefter den väg vi kom att gå och då funnit 150 antal arter.

Från Björsundet gick vi söderut och passerade över Bodane-älven (ån?) nära dess utlopp i sjön Hästefjorden.
En del av den flora Bo visade oss hade en strandnära anknytning med växter typiska för en sjökant men även nära Bodane-älven.


Vandringen gick också på en stig genom åkrar och där fanns växter typiska för den omgivningen.

Under den här vandringen noterades ytterligare fler arter, begränsningen låg mer på hur mycket tid som stod till förfogande, Bo kunde hittat många fler.

Svärdslilja (Iris pseudacorus)

Älggräs (Filipendula ulmaria L.)

Vandringen gick vidare till närheten av Hålsjön där vi tog en kaffepaus.