Gränsvandring 2007 längs den gamla landsgränsen mellan Norge och Sverige

På årsmötet med Vår Bygd år 2007 kom frågan upp om det fanns intresse av att göra en vandring längs gränsen mellan Bohuslän och Dalsland. Den gräns som en gång utgjort riksgräns mellan Norge och Sverige. Vi kom överens om att söka efter de gamla gränsmarkeringarna.
Du finner en beskrivning av vandringen med bilder här.