Amerikabreven

Det hittades en bunt med brev från Amerika som räddades med en hårsmån för att slängas vid en försäljning av fastigheten ”Halla” på Önna i slutet på 80-talet. Fastigheten hade varit Karl Fagerströms föräldrahem.

Fyra av dessa brev var avsända av en man som undertecknade med: C. Edlund ett namn som vi inte hade hört talas om tidigare. Han finns ej att finna i kyrkböcker eller på EMI-web under namnet Carl Edlund.
Kalle kallar honom för ”morbrorn” i alla sina brev som hittades men vi får inte direkt koppling till Karl Hj Andersson.

De övriga breven var avsända av Karl O Fagerström. Här är de scannade breven återgivna med ungefär exakt så som de är skrivna med dåtidens uttryck och stavfel.

Läs dessa brev här.
1928USAbreven