Vår Bygd 1891 – 1991

Första boken Vår Bygd 1891-1991, utgavs år 1997. För att lättare förstå bokens innehåll, ber vi dig börjar med att läsa Förord på sidan 7 och Inledning på sidan 8 i boken. Alla platser som var med på kartan är med i boken och de personer som var bosatta i bygden finns upptagna med namn och födelseår. Det finns också en beskrivning om varje plats. Boken kommer inte att nytryckas men den finns att ladda ner från vår hemsida. Se nedan.

 Boken säljs också på ett USB-minne, pris 100 kr. CD:n kan köpas hos Vår Bygd 1891, c/o Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

Det går att läsa boken i sin helhet här, ca 50 Mb. Boken är uppdelad i ett antal PDF-filer för att hålla nere filstorleken och det kan vara lättare att ladda hem enskilda avsnitt. Se innehållsförteckningen med länkar till varje enskilt avsnitt här.
Det är också möjligt att läsa boken på nätet hos Bygdeband.