Hänt i bygden

Föreningens har genom åren genomfört ett antal olika aktiviteter som vi i en tillbakablick vill presentera. Föreningen har pågågende och planerade aktiviteter där medlemmar och andra intresserade är välkomna att delta i.