Friluftsgudstjänst i Binäs 22 augusti 2021

Friluftsgudstjänst i Binäs 22 augusti 2021

En vacker dag i slutet av augusti samlades ca 25 personer, gammal som ung, för en gudstjänst i det fria i Lars Krantz intagande och parkliknande trädgård som stod i blomning.

Gudstjänsten hölls av Victoria Olsson, församlingsassistent i Frändefors församling.
För musik stod Ruben Bengtsson och sång Maria Dahlgren.

Victoria inledde med att informera om kyrkans aktiviteter.

Temat för dagens gudstjänst var ”Friheten i Kristus”.
Under andakten var det inslag av psalmsång och musik med solosång.

Efter gudstjänsten var det dags att ta fram den medhavda picnic-korgen och det gavs möjlighet för de närvarande att samtala.