Startsida

 

Inbjudan till vandring med Vår Bygd 1891 i Rösebo och södra Skarbo onsdag 1 maj 2024 kl. 14.00

Vi startar från Rösebo-lokalen och går vidare till Månsalyckan – Lusse – Stenerud och åter via landsvägen. Sträckan är ca 3,5 km men för den som efter omständigheter vill gå en kortare sträcka kan man avbryta tidigare.Under vandringen kommer vi att berätta om människor och byggnader som har funnits och finns i bygden.
På kartan (klicka på bilden för att förstora den) finns en förenklad skiss över sträckan men vi går på stigar och vägar genom skogen. Grova skor rekommenderas.

Parkering sker vid Rösebo-lokalen. Skylt vid vägen visar.

Tag med kaffekorg.

Alla är välkomna!

—————————————————————————————————————

Sammanfattning av årsmöte med föreningen vår bygd 1891 i Rösebo-lokalen söndag 2024-03-10

Till mötet hade 68 personer mött upp.

Ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.

Hans Skarholm berättade om föreningens aktiviteter och gjorde en återblick på 2023.

Därefter följde årsmötesförhandlingarna. Se årsmötesprotokollet här.
Att speciellt notera från årsmötet var en stadgeändring. Hittills har vi i stadgarna skrivit att kallelse till årsmötet ska ske skriftligt. En modernisering har bedömts som motiverad. Den nya skrivelsen, som godkändes av årsmötet, är:
Styrelsen kallar medlemmarna till årsmötet senast 2 veckor före årsmötet via föreningens officiella informationskanaler.

Ragnhild Hallsten och tre av styrelsen medlemmar, Göran Hallsten, Jan Larsson och Hans Skarholm, tackades för det arbete de genomfört under 2023.

Därefter följde en paus med kaffe och smörgås.

Filmaren och mångsysslaren Jan G Andersson medverkade, berättade och visade en film om projektet ”Timmerlada får nytt liv”.

Det handlar om att delar av en lada flyttas från Tveta i Värmland till hembygdsgården Granbacken i Gestad och blir material till renoveringen av en ladugård.

I filmen visades också hur man bygger en stenmur.

Mötet avslutades med det traditionella lotteriet.

——————————————————————————————————–

Välkommen till 2024!
Vi har vid vårt första cirkelmöte för 2024 gjort en planering fram till hösten. 
– cirkelträffar, är pågående
– grädda våfflor. Tisdag 14-16, Euqumeniakyrkan, Frändefors Vår Bygd är en av flera föreningar som delar på arbetet
– bygdevandring 1 maj
– floravandring. Planerad i början av juni
– bussresa i augusti
– Bygdedag i augusti

Vi återkommer allteftersom med mer information om de aktiviteter där vi gärna ser att medlemmar och andra intresserade deltar.
Följ oss!

—————————————————————————————
En sammanfattning av föreningen ”VÅR BYGD 1891″ höstmöte i Rösebo-lokalen söndag 29 oktober 2023.

Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna till höstmötet.
Till mötet hade det kommit 67 deltagare.

Hans Skarholm berättade om föreningens arbete i cirkelmötesgruppen som träffas varannan vecka och även om de aktiviteter som föreningen arrangerat under året.

Hans presenterade även en intervju som Jan gjorde med Åke Aderum för en del år sedan.

Intervjun spelades in och videon kan ses här, ca 30 minuter (Youtube).

Därefter läste Ragnar Hallsten en dikt ”Lösöreauktionen”, okänd skald, som är en slags betraktelse över de förändringar som skett inom jordbruket och livet på landet under decennier.
Du kan läsa dikten här.

Duon Janssons Frestelse tog sedan vid och spelade och sjöng i två omgångar med en kafferast emellan.


Du kan se ett exempel från deras spelning här.

Därefter vidtog det tradionsenliga lotteriet med gåvor som generöst lämnats av flera av deltagarna för utlottning.

Mötet var en del i Vänersborg kommuns Kulturvecka.

Ordförande avslutade mötet och tackade deltagarna för visat intresse och välkomnade alla tillbaks vid våra kommande aktiviteter.

————————————————————————————–
Videospela