Startsida

Fortsatt uppehåll i våra aktiviteter

Vi får bara acceptera att vi inte kan samlas för i stort sett för alla typer av aktiviteter.
Så snart vi har något som kan vara av intresse och där vi kan samlas så återkommer vi.
Vi hoppas naturligtvis att vi ska kunna hålla några vandringen längre fram på våren, kulturvandringar och/eller blomstervandringar.

Styrelsen
———————————————————————————————-
Friluftsgudstjänst hölls i Binäs 23 augusti kl. 13.00.

Ca 30 personer hade samlats på Lars Krantz gårdsplan i ett väder som bjöd på både sol och regnskurar, lite som man kan förvänta sig av en svensk sommar. Lars hade förberett för alla väder genom att sätta upp extra tält.

Det var en opretentiös och fridfull gudstjänst som innehöll sång och musik av Ruben Bengtsson och Lena Eckerborn Wendel och detta växlades med att Victoria Olsson läste böner och betraktelser från vardagslivet under temat ”tro och liv”.
Efter gudstjänsten satt många kvar och tog fram sina medhavda kaffekorgar.
—————————————————————————————————–

I föreningens regi har vi genomfört två aktiviteter ute i naturen med en naturlig möjlighet att hålla avstånd.

Floravandring i Rösebo-viken 5 augusti 2020
Den 5 augusti gjorde 12 deltagare en floravandring i Rösebo-viken under sakkunnig ledning av Stefan Hult.
Markägarna Maria och Pelle Larsson har i sommar startat upp en betesrestaurering för att öka den biologiska mångfalden.
Vi gjorde nu en första inventering och noterade att området var starkt beväxt med vass, starr och säv. Det skall i framtiden bli intressant att se hur den nya djurbesättningen av rasen Belted Galloway kommer att förändra den biologiska mångfalden. Av växterna i området förvånades vi av den stora mängden Rödtoppa.

Odontites vulgaris – RödtoppaRödtoppa är en växtart i familjen snyltrotsväxter. I Sverige förekommer den i landets södra delar, grovt sett i Götaland och södra Svealand. Den blir 15 till 50 centimeter hög och förekommer på öppna ytor som vägrenar, betesmarker och trädor. WikipediaVetenskapligt namnOdontites vulgaris

———————————————————————————-

Besök kräftdammar i Lane-Ryr 7 augusti 2020Vi inbjöds av Rune Svensson Lane-Ryr att den 7 augusti besöka hans kräftdammar och titta på den rika floran i området.
Förutom floran och kräftorna visade Rune oss 15 deltagare ett flertal bi av den hotade arten (NT) Guldsand-bi. Arten är starkt beroende av pollen från ängsvädd och bina har i år bara noterats på ett fåtal platser i Sverige. Rune och växtkännaren Bo Eriksson bjöd oss på en mycket intressant floravandring med ett otal ovanliga växter. 

Guldsandbi är en art i insektsordningen steklar som tillhör överfamiljen bin och familjen grävbin. Wikipedia
Vetenskapligt namnAndrena marginata
IndelningArt

—————————————————————————————————–

Läs en berättelse om uppväxten på en gård i Skarbo
———————————————————————————————-

Ove Johansson berättar personligt om sin uppväxt på en av gårdarna i Skarbo.
Senaste ägare var Holger Andersson som gick bort 2018.
Läs Oves berättelse här.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel “Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.