Startsida

Årsmöte i föreningen Vår Bygd 1891 2020-03-15 i Rösebolokalen

Trots hotet från Coronavirus hängande över varje samling med flera personer hade ändå 35 personer mött upp till årets årsmöte.

Ordförande Jan Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Hans Skarholm beskrev föreningens verksamhet så som den bedrivs i studiecirkelform men även de mer utåtriktade aktiviteterna i form av bygdevandringar, floramöten bussresor m.m. Hans presenterade de kommande aktiviteterna under året.

Bo Eriksson, Uddevalla botaniska förening, som de senaste åren lett våra floramöten och vandringar, presenterade årets första flora-aktivitet i slutet av mars.

Därefter vidtog årsmötesförhandligarna. Vi hälsade Ove Johansson, som ny medlem i styrelsen, välkommen. En motion från Ragnar Hallsten behandlades.
Årsmötesprotokollet med motion bifogad.

För underhållningen stod Daga och Rolf från Kungälv. De gjorde ett mycket uppskattat framträdande med sång och dragspel. Med tillgänglig  teknik  är det som om de haft med en hel orkester.Efter en kaffepaus med smörgås fortsatte Daga och Rolf.

Därefter vidtog det traditionella lotteriet med många vinster som mötesdeltagare och andra bidragit med.

Jan tackade besökarna och önskade alla välkomna att delta i våra kommande aktiviteter.

—————————————————————————————————–

Planerade aktiviteter under 2020:

  • Flora-möte. Inställt p.g.a. rådande omständigheter med Corona.
  • 1-majvandring. Inställt p.g.a. rådande omständigheter med Corona.
  • Blomstervandring lördagen den 13 juni klockan 10.00 med Bo Eriksson
  • Bussresa lördag 8 augusti.
    Vi besöker Åmål med omnejd. Se hela programmet här.
  • Vår Bygds familjedag söndag 23 augusti
  • Höstens bygdeträff söndag den 25 oktober kl. 14.00 och ingår i kommunens ”Kulturvecka”

—————————————————————————————————–

Läs en berättelse om uppväxten på en gård i Skarbo
———————————————————————————————-

Ove Johansson berättar personligt om sin uppväxt på en av gårdarna i Skarbo.
Senaste ägare var Holger Andersson som gick bort 2018.
Läs Oves berättelse här.


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891” Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel “Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.