Startsida

Flora vandring Trone mosse lördag 9 juli kl. 14.00Den här flora/natur-vandringen går i en helt unik natur, på en mosse, Trone mosse.
Trone mosse är sedan 2019 ett naturreservat på 30 ha.
Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.
Reservatet består av sumpskog, tallskog och myrmark. Den stora, öppna och ganska ostörda mossen ger goda förutsättningar för en rad våtmarksfåglar att trivas. Exempelvis ljungpipare och grönbena.
Här blommar också stora mängder sumpnycklar, som är en smäcker orkidé, i juni och juli.

Vi kommer att, som så många gånger tidigare, guidas av Bo Eriksson och Stefan Hult med specialitet växter och fåglar.

Vägbeskrivning: Infart på sidoväg till höger ca 1,2 km från krysset i Lönnebergshage och i riktning mot Uddevalla. Skyltar visar. Därefter visar vi vägen till parkering.

Terrängen är inte enkel och vi hoppas på en torr period innan. Välj för situationen lämpliga skodon.

Glöm inte kaffekorgen.

Alla är välkomna!

—————————————————————————————————————-

Planerade aktiviteter

Floravandring i Rösebo-viken lördag 18 juni kl. 14.00
Floravandring på naturreservatet i Trone mosse juni/juli
Bussresa lördag 6 augusti till Åmål med omnejd.
Vid frågor och bokning, kontakta Jan Larsson, 073 8043078.
Se all information om resan.

Vi återkommer med detaljer omkring aktiviteterna.
——————————————————————————————-

Årsavgiften 2022
Betala gärna medlemsavgiften för 2022 via Swish. Vi håller fast vid den överkomliga årsavgiften på 25 kr per person.
Swish 070 3269078.

————————————————

Bygdevandring i Skarbo 2022-05-01Ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.
33 personer hade mött upp till vandringen som startade vid Skarbo 251 i ett behagligt vandringsväder.Hans Skarholm berättade kortfattat om hur Skarbo hade förändrats från 1781 och fram till i dag. Beskrivningen utgick från lagaskiftes-kartor från 1781, 1822 och 1848. Beskrevs hur genomförandet av laga skifte förändrade Skarbo genom åren. Sänkningen av Hästefjorden 1846 förändrade förhållandena för de boende och möjliggjorde byggnation av den nya landsvägen i slutet av 1800-talet som förbättrade kommunikationerna.Ragnhild Hallsten berättade historiken för fastigheten Skarbo 260, Berget, även benämnt ”Stålbergs”.Vi gick sedan vidare till fastigheten Skarbo 251, även benämnt ”Yngves, Hjalmars, Holgers”, beroende på vilken tidsperiod man vill beskriva. Ove Johansson, som under sin barndom/ungdom växte upp på gården, berättade om hur det var växa upp i Skarbo.
Det berättades en del anekdoter om Hjalmar som gick bort 1962.
Holger Andersson köpte gården 1965 och var den siste som bedrev jordbruk på gården.Vi gick förbi och kikade in i den gamla bad- och tvättstugan som på sin tid användes av Hjalmar. Det som är av speciellt intresse är det stora träbadkaret.
Vi gick sedan vidare till tomten där Dahlbergs bodde runt sekelskiftet.
På tomten kan man fortfarande se grunderna till de olika byggnader som då fanns på tomten. Bl.a. finns den välbevarade källaren med inristningen 1910.
Dahlbergs bodde här fram till 1920 då de flyttade till ett nybyggt hus nära landsvägen.Vi gick sedan förbi den källa där Hjalmar under tragiska omständigheter drunknade 1962.

Som sista utflyktsställe gick vi till Skarbo-Änga där vi välkomnades av de nuvarande ägarna. Ragnhild berättade om de som bott på Änga och deras öden.

Vi avslutade vår vandring med en kaffepaus på tomten till Änga.

—————————————————————————————————————————————————————————————————
Sammanfattning av årsmöte för Vår Bygd 1891 som hölls 27 mars 2022 
Till årsmötet kom 50 personer. Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade deltagarna välkomna.
Hans Skarholm berättade kort om föreningens verksamhet och gav en återblick för de senaste tio årens verksamhet och inriktning och planerade aktiviteter för 2022.Gunnar Jarvid berättade om Vänersborgs historia från tiden staden hette Brätte till dagens Vänersborg. Föredraget var mycket uppskattat, de flesta av deltagarna har en koppling till Vänersborg med omnejd och kunde relatera till mycket i berättelsen. Därefter var det kaffepaus med smörgås.
Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan Larsson och sekreterare var Lars Krantz.
Protokoll årsmöte 2022
Och sedan följde det traditionsenliga lotteriet med många vinster som deltagarna skänkt. Vi tackar speciellt för de gåvorna.
Ordförande Jan Larsson tackade deltagarna och avslutade mötet.

———————————————————————————————-

Berättelser från vår bygd

Vi har samlat några berättelser från personer som bor eller har bott i vår bygd.

Berättelserna är personligt skrivna och relaterar ofta till vad man upplevt under sin till barndom, ungdom och vuxna liv.
Det finns även berättelser om vägar runt om i bygden. Kräver ibland en del lokalkännedom för att kunna ta till sig allt.
Du finner berättelserna under ”Berättelser från vår bygd” i menyn eller direkt via denna länk.

————————————————————————–


Presentation av föreningen ”Vår bygd 1891”

Föreningens verksamhetsområde är sydvästra delen av Frändefors socken och vid vår dokumentation har vi utgått från 1891 års karta. Föreningen fick namnet Vår Bygd 1891. Innan föreningen bildades hade det sedan 1985 pågått forskning i en studiecirkel ”Att Lära känna din hembygd” i Studieförbundet Vuxenskolans regi. I Vår Bygd ingår hemmanen Binäs, Hästefjord, Kopperud, Laxfisket, Rotenäs, Rösebo, Skarbo, Sundsholm, Tjärtakan, Torsbo, Trombäljen och Öna. Alla personer som bott i bygden under denna tid finns med med namn och födelseår. I Bygdeband använder vi ordet By istället för hemman Inom varje By (hemman) är alla platser som var bebodda 1891 och platser som tillkommit därefter, numrerade från 01, 02, 03 o.s.v.Rotenäs delkarta Föreningen driver även ett arbete med att med GPS dokumentera position på gamla byggnader som är på väg att försvinna men även unika föremål i naturen som har historiskt värde.   Studie kartor Flera kurser om historiska kartor har hållits. Kartor från så långt tillbaks som 1700-talet har använts för att visa på förändringar genom åren när det gäller natur, boende m.m.