Emigranter från Vår Bygd

Andra boken Emigranter från Vår Bygd utgavs år 2001. Endast texten utan foton finns med i Bygdeband.
En dokumentation med brev, foton och berättelser om de människor som emigrerade till USA.
Boken som har 300 sidor med många foton kostar 100 kr. och kan köpas hos Vår bygd 1891, c/o Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

För att få en uppfattning om innehållet i boken kan du öppna innehållsförteckningen.