Kurs historiska kartor nr. 6 2013-11-27

Anteckningar från Vår bygd 1891:s kartkurs 2013-11-27 i Rösebolokalen.

Kursen handlade om att använda kartor från olika tidsperioder i kombination för att kunna se hur natur och samhälle förändrats genom åren. Inriktningen var att beskriva detta genom att lägga kartorna över varandra i olika lager och sedan, genom att göra dessa mer eller mindre transparenta, kunna jämföra kartorna.

För att genomföra detta krävs:
– kartor i digitaliserad form. Papperskartor scannas och många kartor kan köpas från Lantmäteriet till en måttlig kostnad.
– en dator med en programvara för att hantera bilder i lager. Vid denna kurs användes Photoshop. Photoshop är ett kraftfullt program men också relativt dyrt. Mindre kostsamt alternativ är Photoshop Elements men även andra program finns.

Hans visade hur kartorna byggdes på varandra och hur man markerar referenspunkter för att kunna justera in kartorna mot varandra. Kan krävas en viss lokalkännedom för att på de olika kartorna finna gemensamma punkter som kan användas som referenspunkter.
Med hjälp av programmet kan man på kartorna även markera vägar och andra hållpunkter för att visa på de förändringar som skett genom tiden.

Vi såg även på kartor från 1891 som visade hur vägar gick på den tiden. 1891 fanns nuvarande landsvägar bara i begränsad omfattning och den tidens vägar var mer anpassade till naturen och transport med häst och kärra.

Vi siktar på att ha ett kurstillfälla till under vintern men nästa kurstillfälle är för närvarande inte bestämt.

Hans Skarholm