Bilder från Vår Bygd

Den tredje boken Bilder från Vår Bygd utgavs år 2007. Boken har 280 sidor med foto från hela 1900-talet och det finns text till varje foto.
En samling foton från hela 1900-talet. De är indelade i grupper och har placerats i tidsordning med de äldsta bilderna först i varje grupp.
Boken kostar 300 kr. och kan köpas hos Vår Bygd 1891, c/o Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

För att få en uppfattning om innehållet i boken kan du öppna innehållsförteckningen.