Floramöte 2018-10-21

Flora-möte 2018-10-21 i Rösebo-lokalen

Syftet med träffen var att få en genomgång av de växter som vi vid föreningens floravandringar har upptäckt och registrerat.


Mötet inleddes med att föreningens ordförande Jan Larsson hälsade alla intresserade och speciellt Bo Eriksson, vår blomsterexpert från Uddevalla Botaniska förening, välkomna. Vi var totalt 23 deltagare.


Bo Eriksson har varit guide på våra vandringar och hade sammanställt information om alla de växter som vi på våra vandringar har hittat. Bo hade även lagt med information om ytterligare växter som han förväntar sig bör finnas inom vårt område och som information inför kommande vandringar.

Bo hade sammanställt information om totalt 76 växter och informationen innehöll foto, namn, latinskt namn och lokal (plats där växten hittats).


Vi fick en kortare eller längre beskrivning av varje växt. Vissa är rödlistade, en del ses som medicinalväxter och en del är giftiga att förtära.

Vi diskuterade möjliga platser/vägar för kommande floravandringar och återkommer när de närmar sig.

Vi tackar Bo för en intressant och komplett genomgång och ser fram emot att ha Bo som guide i kommande vandringar.