Flora i vår bygd

Flora i vår bygd

Vi i föreningen Vår Bygd 1891 planerar att inventera vilka blommor som växer i vårt område. Med hjälp av Bo Eriksson, som är sekreterare i föreningen Bohusläns Flora, kommer de av våra medlemmar som är intresserade att få tips och råd om hur man kan genomföra inventeringar av blommor och växter i vår närhet.