Flora i Vår Bygd 2017-01-22

Möte om Flora i Vår Bygd 2017-01-22 i Rösebo-lokalen
31 antal deltagare hade kommit till mötet om ”Flora i Vår Bygd”.Kerstin Larssons hälsade alla välkomna.Mötet leddes av Bo Eriksson, som är sekreterare i föreningen Bohusläns Flora (www.bohusflora.se). Bohusläns Flora har även samarbete med Dalslands Botaniska Förening.
Bo presentade böcker i ämnet och i huvudsak med inriktning på växter i Bohuslän och Dal.Bo rekommenderade de små häftena ”Träd, ormbunkar och stråväxter i Västsverige” och ”Blommor i Västsverige”. Där finns bl.a. Möjlighet att söka på växtens/blommans färg vilket underlättar för den som ännu inte har så mycket kunskap.
Där fanns även en del böcker till försäljning.

Bo presenterade sin ”lilla inventeringsväska” som innehåller böcker och anteckningsmaterial för ändamålet, en GPS, en karta över det område som går ut i, en lupp, plastpåsar at ta med exempel för senare studier.
Bo brukar även ha en växtpress för blommor som inte tål att transporteras i färskt skick.

Deltagarna på mötet fick var sitt exemplar av en förteckning ”De Vilda Blommorna” med över 1 400 vilda blommor.

Bo presenterade hur man kan använda blanketten ”Kärlväxtlokalen i Vår Bygd”. Blanketten används för att beskriva det område man söker igenom. Bo rekommenderade att vi använder Vår Bygds häfte ”Naturnamn” och dess kartor för att få någon form av uppdelning när man går ut i marken.

Huvudbiotoper: Skog, Öppen mark, Kulturmark m.fl.
Kulturmark: Där människan har varit aktiv.
Vägkanter, banvallar och soptippar är viktiga som källor för att hitta olika arter.

På andra sidan av blanketten ”Kärlväxtlokalen i Vår Bygd” finns artlistan med namn på drygt 1 000 växter. Bo rekommenderar att man drar ett streck under den art man hittat. Tar man ett foto kan man sätta ett ”F” i samma rad.

Efter en kaffepaus visade Bo bilder och berättade om ett antal växter. Bo började med att visa några växter i snö, man behöver inte vänta till våren för att hitta växter och träd, och fortsatte sedan med växter som kommer fram på våren och till sommaren.

Det kommer att genomföras växtvandring i slutet av maj eller början av juni. Inriktningen nu är att gå från Kvarnekasebron och fram till Lars Kranzt.

Vi har kommer att kalla till en återsamling i början på maj där vi försöker fånga upp frågor från de som då redan har varit ute och inventerat. Vi diskuterar även hur vi går vidare.

Anteckningar förda av Hans Skarholm