Böcker, skrifter

Första boken Vår Bygd 1891-1991, utgavs år 1997. Den går att läsa i Bygdeband och för att lättare förstå bokens innehåll, ber vi att du börjar med att läsa Förord på sidan 7 och Inledning på sidan 8 i boken. Alla platser som var med på kartan är med i boken och de personer som var bosatta i bygden finns upptagna med namn och födelseår. Det finns också en beskrivning om varje plats. Boken kommer inte att nytryckas men den finns upplagd i Bygdeband och kan läsas i sin helhet.

Andra boken Emigranter från Vår Bygd utgavs år 2001. Endast texten utan foton finns med i Bygdeband. Boken som har 300 sidor med många foton kostar 100 kr. och kan köpas hos Vår Bygd 1891, c/o Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.

Den tredje boken Bilder från Vår Bygd utgavs år 2007. Boken har 280 sidor med foto från hela 1900-talet och det finns text till varje foto. Alla foton är uppdelade i grupper med följande rubriker: Människor vi mött, Arbete på gården, Andra arbetsbilder, Personbilder, Familjebilder, Barnbilder, Skolbilder, Högtidsdagar och kalas, Fritidsaktiviteter, Motion och idrott, Jakt och fiske, Traditioner, Gården Torpet, Byggnader, Naturbilder, Vår Bygd 1891. Boken kostar 100 kr. och kan köpas hos Vår Bygd 1891, c/o Ragnhild Hallsten, Kopperud 301, 462 97 Frändefors, tel. 0521-43067.