Kurs historiska kartor nr. 2 2013-01-16

Anteckningar från Kurs i historiska kartor 2013-01-16.

Jan Larsson hälsade alla välkomna till kurs nr. 2 i historiska kartor. 21 deltagare fanns närvarande på kursen.
Kursledare var Pelle Larsson.

Kursen inleddes med en genomgång och diskussion kring begrepp som används i anslutning till historiska kartor.

Mantal
Ordet ”mantal” har haft flera olika betydelser genom den svenska historien; det har använts både som beskattningsform och som fastighetsbeteckning. Det är inte ett ytmått.
Definitioner beskrivna i bl.a. Wikipedia:
”Ursprunget till ordet mantal finns i att ett hemman (en gård) som kunde försörja en familj ursprungligen åtsattes värdet 1 mantal”.
Mantal är ett mått på ett hemmans (en gårds) avkastningsförmåga. Det betyder att två gårdar som båda var på 1/8 mantal ska ge sina brukare samma avkastning (och samma välstånd om bönderna var lika duktiga)”.
”Ordet är bildat av ’man’ och ’tal’ och dess betydelse var ursprungligen ’antal man’, en förteckning över vapenföra eller skattskyldiga män”.

Här finns en mer utförlig beskrivning av olika begrepp som mantal, jordatal m.m.

Mantalslängd
”Mantalslängden är en skattelängd över personer som var skyldiga att erlägga mantalspenning. Alla arbetsföra mellan 15-62 år skulle betala den avgiften”.
Mantalslängder fördes av staten, kyrkoböcker av kyrkan.

Mantalspengar
”Mantalspengar är en skatt som infördes i Sverige 1605 och ursprungligen utgick med 1 öre per person mellan 16 år och 60 år. Efter flera ändringar fastställdes den 1863 till 40 öre för man och 20 öre för kvinna över 18 år. Mantalspengar avskaffades 1939”.
Åldersgränser och belopp ändrades flera gånger genom åren.

Fastighetsbeteckningar
”En förordning utfärdades 13 juni 1908, där det bestämdes att samtliga fastigheter skulle åsättas en fastighetsbeteckning. Fastigheterna registrerades därmed i ett register som döptes till Jordaregistret”.

Att söka historiska kartor
På Lantmäteriets hemsida finner man historiska kartor och material i anslutning till kartorna, t.ex. storskiften, hemmansklyvning, ägobyte m.m. En genväg till söksidan är här.
För att kunna läsa kartorna måste ha ett mindre program installerat på dator, DjVu. Detta finns att ladda ner gratis från Lantmäteriets hemsida och kräver ingen registrering.
Kartor och annan information går enbart att läsa på hemsidan, alltså det går inte att ladda ner eller skriva ut. Nedladdning av materialet är en kommersiell tjänst och man kan få full tillgång till materialet mot en kostnad.

Pelle visade hur man söker och vilken information som finns tillgänglig. Vi såg på flera olika kartor och tog del av information, handskriven och mer eller mindre lätt- svårläst, som finns i anslutning till kartorna.

GPS-mätningar
I detta sammanhang visade vi och också exempel på arbetet med att med GPS mäta upp olika hostoriska objekt som finns i vår bygd. Arbetet pågår fortlöpande men här är exemplet från Skarbo.

1848 års karta med information från dagens karta
Genom att lägga 1848 års karta ovanpå dagens fastighetskarta så har det varit möjligt rita in några byggnader och vägar på den gamla kartan med information från i dag. I det här fallet är det begränsat till Skarbo.
Den nya landsvägen och Tjärtakevägen är inlagd samt några av bostadshusen så som de ligger i dag. Det mest intressanta är nog att se var, i den då ej sänkta Hästefjorden, landsvägen kom att gå.
Här finns kartan i full storlek.

Anteckningar gjorda av Hans Skarholm