Sänkningarna av Hästefjorden, en historik

Sänkningarna av sjön Hästefjorden

Redan på 1830-talet startade planering för att få tillgång till mer jordbruksmark runt de grundare delarna av sjön Hästefjorden. Efter det följde ett antal år av med- och motgångar i projekten kring sänkningarna av sjön.
Jan-Erik Aronsson, med rötter i Risö, skrev i mitten av 1990-talet ett examensarbete med inriktning på sänkningarna av Hästefjorden. Du kan läsa hela avhandlingen här.