Blomstervandring 18 juni 2016

Blomstervandring i Torsbo den 18 juni 2016.

Vandringen startade hos Eva och Håkan Bodén på torpet Koorn i Torsbo och 26 blomsterintresserade människor deltog. Som guide hade vi Bo Eriksson från Uddevalla Botaniska förening. Bo har en oerhört stor växtkännedom och han kunde engagera oss, så att vi lyssnade andäktigt på allt han hade att berätta. Han visade oss ungefär 90 olika växter. Några kunde vi, några lärde vi oss men tyvärr glömde vi några redan i nästa vägkrök. Men ett är säkert, alla vi som var med på denna vandring kommer hädanefter att titta med ”nya ögon”, då vi är ute i naturen.
Samling före 1Samling före 2”Artrik vägkant” står det på skyltar som Trafikverket satt upp i Torsbo. Den första skylten står i diket vid Lillesjöns badplats och efter nästan 1 km söderut står nästa skylt som visar att den artrika vägkanten upphör. Vad är det för växter som Trafikverket vill skydda på denna vägsträcka?

Bo E+skylt m skylt

Bo lärde oss att se skillnaden på glasbjörk och vårtbjörk. Han lärde oss om veketåg och knapptåg och vi fick höra hur man förr skalade veketåget och använde innandömet till veke i stearinljus. Därför heter växten veketåg. Vi lärde oss känna igen jolster, vilken är en videart som bland annat växer runt sjön Hästefjorden. Bland alla växter vi såg hittade vi den ”rödlistade” granspiran. Denna raritet skall vi vara extra rädda om, eftersom den är en utrotningshotad art i vår natur.

analysVäl framme vid Lillesjön tog vi en kafferast innan vi började vandra tillbaks.

rast

Vid Lillesjöns badplats överraskades vi också av en mycket ovanlig och nära hotad fjäril. Denna glänsande metallgröna fjäril heter Ängsmetallvinge. Den förekommer bara på blomrika växtplatser och hotas nu av bland annat alla igenväxta åkrar. Ängsmetallvinge är en fjäril som endast observerats 20 gånger på hundra år i Dalsland.

Fjäril_

Efter denna intressanta och lärorika blomstervandring ser vi fram emot att besöka andra outforskade områden i Vår Bygd.