Kartkurs 2015

Anteckningar från Vår Bygd 1891:s kartkurs 2015-04-22

14 personer hade samlats för att delta i denna avslutande kartkurs.

Kartkurs_
 

 

 

 

Pelle Larsson visade hur man kan söka information ur Skogsstyrelsens kartor och specifikt det som benämns Skogens pärlor.
http://www.skogsstyrelsen.se/Aga-och-bruka/Skogsbruk/Karttjanster/Skogens-Parlor-/

Mitt på sidan och längst till höger finner du SKOGENS PÄRLOR och en pil som leder dig vidare till en karta. Kartan kan sedan zoomas in till det område du söker.
Om man aktiverar knappen ”i” bland symbolerna i kartans överkant kan man sedan klicka på de olika symbolerna i kartan och få mer detaljerad information om t.ex. forn- eller kulturminnen.
Genom att hålla muspekaren på en plats kan man i kartans nederkant få koordinaterna för platsen. (OBS Sweref99TM).
Pelle gav flera exempel på hur man tar fram fördjupad information om objekt av intresse. Den detaljerade information är framtagen i ett arbetsmarknadsprojekt för något 10-tal år sedan och där platserna inventerades, koordinater togs fram och detaljerad information antecknades.

Sigvard Linde visade hur man tar fram olika typer av kartor från Lantmäteriets hemsida och hur kartorna kan användas för att mäta in position av objekt som husgrunder m.m.

Först något om man söker fram olika kartserier.
Gå in på Lantmäteriets hemsida.
Efter att ha valt län/kommun/ort så har man kommit nära dit man vill komma. Genom att välja + eller – symbolerna och sedan markera in det område man söker och klickat på Sök, kommer det upp ett antal karttyper för det specifika området att välja bland. Här finns:
– Häradsekonomiska kartan 1890-97
– Ekonomiska kartan 1963
– Generalstabskartan
– olika typer av skifteskartor

Samtliga kartor har en skala (t.ex. Ekonomiska kartan 1:10 000, o.s.v.). På hemsidan har man möjlighet att använda Kalibrera och använda en Linjal (knappar i kartans överkant). Sigvard visade hur man genom att kalibrera och sedan med linjalen, från en idag känd punkt eller linje, mäta på kartan och på detta sätt på den äldre kartan identifiera positionen på t.ex. ett gammalt torp och som idag är svår att finna.

Hans Skarholm talade om Vår Bygds nya projekt, nu när vi är klara med Naturnamn, som är vägar i dåtid och nutid. Vi börjar projektet nu så exakt arbetssätt och omfattning får klarna allteftersom.
För att hitta de gamla vägarna använder vi Lantmäteriets kartor, i första hand skifteskartorna från ca 1780 och framåt.
Vägarna följde linjerna i landskapet – en skogskant, i utkanten av åkermark eller längs med en åsrygg. Ofta gick vägarna i utmarker men i de fall vägarna gick över inägor påverkade de arbetet med skiftena och nämns då i lantmätarens rapport. Något exempel: ”Allmäna vägen åt Staden Wenersborg som är belägen på inägorna förblifver på gamla stället med en bredd av 10 alnar”.

I vårt arbete att följa de större vägarna, t.ex. från och till Vänersborg och Uddevalla, får vi använda ett antal skifteskartor från de olika hemmana.
Hans visade hur man med hjälp av fotoredigeringsprogram kan ”klippa ut” varje hemmans karta och sedan sätta samman dessa i en följd för att på så sätt visualisera och förstå hur vägarna gick. Stora delar dessa gamla vägar är i dag identifierbara och används för olika ändamål, inte minst som gång- och cykelleder.
Genom att sedan kombinera dessa kartor med moderna kartor, i första hand fastighetskartan, kan man få fram en exakt position för även de vägavsnitt som av olika skäl i dag inte är synliga.

Hans Skarholm