Floravandring i Rösebo-viken lördag 2023-06-17

Floravandring i Rösebo-viken lördag 2023-06-17

Vi samlades 20 personer i en extremt varm sommardag för en floravandring i Rösebo-viken och i det anslutande skogsområdet väster om viken.
Den fackmannamässiga ledningen för vandringen var vår floraexpert Bo Eriksson.

Området betas nu av kor av rasen Belted Galloway och de hade fyra kalvar.

Ett syfte med vandringen, vilket är den tredje i ordningen, var att se om man kan uppfatta några förändringar, dels på den våtmark som djuren vandrar, och dels eventuella förändringar i floran i det skogsområde djuren har tillgång till. Skogsområdet avverkades, på i huvudsak barrträd, för ca ett år sedan.

En del av växtligheten under de skuggande barrträden kan ligga och vila och väntar på att få ljus och då börja utvecklas. Något tydligt exempel är att liljekonvalj börjat komma men det finns många arter men behöver mer tid på sig för att kan komma i gång.

I skogsområdet finns ett stenröse från bronsåldern (Wikipedia: Startdatum: 3300 f.Kr. Slutdatum: 1200 f.Kr).
Av en expert på arkeologi, som besiktigat stensättningen, tyder storleken på stensättningen att någon mäktig person ligger begravd under stenarna.
Vi noterar också att sjön Hästefjorden sänktes med drygt fyra meter i mitten på 1860-talet och under en långperiod innan dess var Hästefjorden en stor tillgång för fiske och transport.

Vi hann också med en kafferast under vår vandring.

Lista på arter som hittades vid floraträffen.
Alsikeklöver

Bergsyra

Blekstarr

Blodrot

Blåbär

Flenört

Grässtjärnblomma

Gullris

Gulvial

Gåsört

Gökblomster

Harstarr

Hundäxing

Jordreva

Knapptåg

Krusåtel

Kråkklöver

Kråkvicker

Kärrtistel

Revsmörblomma

Rödven

Sumpmåra

Svärdslilja

Trådtåg

Veketåg

Videört

Vitsippa

Vårbrodd

Våtarv

Ältranunkel

Ärenpris