Styrelsemöte 2010-03-30

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med Föreningen ”Vår Bygd 1891” den 30 mars 2010.

Ordföranden hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

§ 1.
Att justera dagens protokoll valdes Sven-Olof Dahlgren.

§ 2.
Styrelsen omvaldes.
Ordf. Arne Hallsten, Kopperud
v.ordf. Sven-Olof Dahlgren, Rotenäs
kassör Kerstin Larsson, Hästefjord.
Övriga i styrelsen: Anita Tangegård och Åke Persson, Rotenäs.

§ 3.
Uppdrogs åt ordf. att kontakta banken för att diskutera innestående bankmedel.

Kopperud den 7/4 -10.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras 24/8 2010.

Sven-Olof Dahlgren