Styrelsemöte 2010-09-06

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Styrelsemöte med Föreningen ”Vår Bygd 1891” den 6 sept. 2010.

Ordf. hälsade välkommen till styrelsemötet och förklarade mötet öppnat.

§ 1.
Till att justera dagens protokoll valdes Gun Hillengard, Frändefors.

§ 2.
Föreningen har inköpt 1 st. kaffebryggare för användning vid våra bygdeträffar. Kostnad 4.500 :-.

För att kunna använda den bärbara datorn på våra cirkelträffar har inköpts:
– Projektor 4.088:-.
– Bredband Tele2 420:-.
– Antivirusprogram 599:-.

GPS att använda för att hitta gamla bebyggelselämningar har inköpts enl. beslut på årsmötet 2009, kostnad 5.500:-

§ 3.
Samtliga kostnader godkändes av styrelsen.

Kopperud den 9 dec 2010

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Gun Hillengard