Årsmöte 2000

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte m. för. ”Vår Bygd 1891” i Rösebolokalen söndag den 7 mars 2000.

Mötet öppnas.
Ordf. hälsade ung 80 pers. välkomna till årsmötet.

§ 1. Ordf. för mötet.
Arne valdes till ordf. för mötet med Ragnhild som sekreterare.

§ 2. Kallelsen.
Kallelsen till årsmötet hade skickats ut personligt, samt annonserats i E.L.A. under ”På gång” och skickats in till Radio Väst. Kallelsen godkändes.

§ 3. Justeringsm.
Att justera dagens protokoll: Anders Larsson och Birgit Andersson.

§ 4. Verks.berättelse.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

§ 5. Revision.
Stig-Arne Stridh läste upp revisionsberättelsen. Godkändes av mötet och lades till handlingarna.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen. Uno Johansson hade avböjt återval = nyval på Sven-Olof Dahlgren. I tur att avgå var Ragnhild och Arne Hallsten, men de omvaldes för 2 år framåt.

§ 7. Revisorer.
Revisorer blev Stig-Arne Stridh med nyval på Birgitta Johansson. Suppl. Gunder Breman.

§ 8. Valberedning.
Valberedning = Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 9. Verksamhet.
Förslag till verksamhet för 2000 står med på kallelsen. Det blir i sedvanlig ordning bygdevandringar den 1 maj och Annandag Pingst. Ev. en bussresa till Bohuslän m.m.

§ 10. Protestlistor.
Arne redogör för resultatet av listorna som skickats in med 900 namnunderskrifter mot de dåliga vägarna. Beslutades att ånyo uppvakta vägverket, riksdagsmän med förnyade påstötningar.

§ 11. Övr. frågor.
Under ”övriga frågor” frågar Rolf Jonsson efter en bok som heter Dalsland 2000. Troligen är det Hembygdsboken som ges ut varje år av Hembygdsföreningen.

§ 12. Avslut.
Ordf. avslutade mötet och tackade för uppmärksamheten.

Avslutning.
En stunds musikunderhållning följde efter kaffet. Även denna gång har vi fått uppleva att föreningens medl. ställer upp och gör söndagseftermiddagen till en trevlig samvaro. Kerstin Larssons akvareller tilldrog sig stor uppmärksamhet.

Sekr.
R. Hallsten

Justeras:

Birgit Andersson

Anders Larsson