Årsmöte 2002

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” i Rösebolokalen söndag den 10 mars 2002.

Välkomnande.
Ordf. hälsade ung 85 pers. välkomna till årsmötet.

§ 1. Ordf. + sekr. för mötet.
Till ordf. för mötet valdes Karl-Anders Andersson med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelsen.
Alla medl. har fått personliga kallelser. Annons har varit inne i ELA under ”På gång”. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsmän.
Att justera protokollet valdes Sven-Olof Dahlgren och Ingvald Svensson.

§ 4. Revisionsber.
Revisionsberättelsen upplästes av Stig-Arne Stridh. Birgitta Johansson och Stig-Arne har granskat räkenskaperna. Den godkändes av mötet.

§ 5. Ansvarsfr.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 6. Styrelse.
Styrelse för 2002: I tur att avgå var Ragnhild och Arne Hallsten samt Sven-Olof Dahlgren. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Anders Larsson, Karl-Anders Andersson och Kerstin Larsson.

§ 7. Revisorer.
Stig-Arne Stridh och Birgitta Johansson omvaldes som revisorer.

§ 8. Valb.
Valberedning: Jan Larsson och Ingvald Svensson.

§ 9. Verksamhetsplan.
En del upplysningar om verksamheten för 2002 upplästes av Arne. Vi skall som tidigare år ha bygdevandringar den 1 maj och Annandag Pingst. Rotnäs och Skarbo står på tur. En kartläggning av vad som hänt och ändrats i Vår Bygd från 1991 och framåt har vi också på förslag, likaså röjning och fotografering av de gamla tomterna som är på väg att växa igen.
En lista om resan till Ulricehamn och ”Gårdarna runt sjön” skickades runt. Resan går den 29 juni.

§ 10. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” framförde Karl-Anders ett stort tack till bl.a. Arne och Göran för deras stora arbete med att färdigställa boken ”Emigranter fr. Vår Bygd” som var klar hösten 2001.

§ 11. Avslut.
När mötesförhandlingarna var slut spelade Sivikens Spelmanslag upp för en stunds underhållning. Ännu ett välbesökt årsmöte var över för denna gången.

Kopperud 15/3-02.
Ragnhild Hallsten

Justeras, Rotenäs 23 april 2002:

Sven-Olof Dahlgren

Ingvald Svensson