Årsmöte 2003

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Föreningen ”Vår Bygd 1891” årsmöte i Rösebo-lokalen 9 mars 2003.

Välkomna.
Ordf. hälsade ung 80 pers. välkomna till årsmötet.

§ 1. Ordf. + sekr. för mötet.
Till ordf. för mötet valdes Arne Hallsten med Ragnhild H. som sekreterare.

§ 2. Kallelse.
Personliga kallelser har utgått. Annons under ”På gång” i E.L.A. Mötet godkände kallelsen.

§ 3. Justeringsmän
Att justera dagens protokoll valdes Ingvald Svensson och Sven-Olof Dahlgren.

§ 4. Verksamhet.
Verksamhetsberättelsen har skickats ut i samband med kallelsen, den visar bl.a. att det är 169 medl. i föreningen.

§ 5. Revision.
Revisionsberättelsen lästes upp av Stig-Arne S. Birgitta Johansson och Stig-Arne har varit revisorer. Den godkändes av mötet.

§ 6. Ansvarsfrihet.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen är Karl-Anders Andersson, Anders Larsson och Kerstin Larsson. Samtliga omvaldes. Övriga i styrelsen är Ragnhild och Arne Hallsten och Sven-Olof Dahlgren.

§ 8. Revisorer
Revisorer: Stig-Arne Stridh och Birgitta Johansson.

§ 9. Valberedning
Valberedning: Ingvald Svensson och Jan Larsson.

§ 10. Verks. 2003.
Arne upplyste om de olika verksamheterna som är planerade under året som kommer. Bl.a. bygdevandringarna i Skörbo och Öna. Teckningslista för resa till Öckerö-Hönö den 14 juni skickades runt. Den blev fulltecknad.
Eftersom vi har många foton liggande har det funnits funderingar om att samla bilderna + lite text i någon form av bilderbok. Förslaget framfördes på mötet.

§ 11. Avslut.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och avslutade mötet.

Efter förhandlingarna spelade Gösta-Nils och Hans upp till en stunds underhållning, sedan följde kaffe, mera musik som verkligen uppskattades, plus lottdragning och vi skildes åt efter ännu en trevlig eftermiddag.

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Sven-Olof Dahlgren

Ingvald Svensson