Årsmöte 2010

Avskrift av protokoll/Kerstin Johansson:
Årsmöte med för. ”Vår Bygd 1891” den 14 mars 2010.

Välkommen, mötet öppnas.
Ordf. hälsade ung. 60 personer välkomna till årsmötet. Även Gunnar Dahlstrand hälsades välkommen. Han ska visa diabilder från naturen till musik. Därefter förklarades mötet öppnat.

§ 1. Ordf. + sekr.
Till att leda dagens förhandlingar valdes Arne Hallsten med Ragnhild Hallsten som sekreterare.

§ 2. Kallelse.
Kallelse till årsmötet har skickats ut till samtliga medlemmar. Annons under ”På gång” har varit införd i TTELA. Kallelsen godkändes.

§ 3. Justeringsmän.
Att justera dagens protokoll valdes Eva och Gunnar Hallsten.

§ 4. Verksamhetsb.
Verksamhetsberättelsen har gått ut i samband med kallelsen. Ordf. gick igenom delar av densamma. Den godkändes av mötet.

§ 5. Revisionsb.
Revisionsberättelsen upplästes av Birgitta Johansson. Ansvarsfrihet beviljades av mötet.

§ 6. Ansvarsf.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

§ 7. Styrelse.
I tur att avgå ur styrelsen är Sven-O. Dahlgren, Ragnhild o. Arne Hallsten, vilka omvaldes. Övriga i styrelsen är Kerstin Larsson, Anita Tangegård och Åke Persson.

§ 8. Revisorer.
Birgitta Johansson och Ulla Karlsson omvaldes som revisorer med Gerd Hallsten som ersättare.

§ 9. Valberedning.
Valberedning: Jan Larsson och Åke Persson.

§ 10. Verks. 2010.
Delar av verksamheten för 2010 föredrogs. Cirkelarbete tisdagar udda veckor. Bygdevandringar 1 maj i Binäs och Kopperud den 29 aug. Bussresa i Dalsland den 7 aug. Lista för bussresan skickas runt. Verksamhetsberättelsen godkändes.

§ 11. Övriga frågor.
Under punkten ”Övriga frågor” fanns ingen som ville yttra sig.

§ 12. Avslut.
Ordf. tackade för uppmärksamheten och förklarade mötet avslutat.

Rösebo den 14 mars 2010

Ragnhild Hallsten, sekr.

Justeras:

Eva Hallsten

Gunnar Hallsten