Årsmöte 2018

Årsmöte söndag 2018-03-11
Årsmöte hölls 2018-03-12 i Rösebo-lokalen med 60 deltagare. Innan årsmötesförhandlingarna gavs information om föreningen och kommande aktiviteter. Ordförande Jan Larsson inledde med att hälsa alla välkomna. Jan beskrev i korta drag föreningens arbete med vägar, flora i vår bygd, och vårt arbete med gamla foton.

Kerstin Larsson berättade om det arbete som görs med flora i vår bygd och som sakkunnig hjälp har vi Bo Eriksson, Uddevalla Botaniska förening. Kerstin berättade om hur vi sammanställer och dokumenterar de fynd som görs i vårt område. Det kommer att vara en flora-träff i april och i juni en flora-vandring.

Hans Skarholm berättade om VÅR BYGDs hemsida. Att den är bra och mycket populär visar väl det stora antal personer som besökt den. Över 33 600 personer har nu varit och besökt vår hemsida.
Vi har genom hemsidan fått förfrågningar från USA om vi kan hjälpa till med att söka gamla släktingar.
Föreningen finns nu även på Facebook och vi kommer att lägga in information även där.

Därefter vidtog årsmötesförhandlingarna.
Se protokoll här.

Vår gästartist Ingmar Bäckström gick upp på scenen och berättade, spelade och sjöng under temat ”Så minns jag Gunde Johansson”.
Ingmar var personlig bekant med Gunde och kunde ge en mer initierad bild av Gunde genom åren.

Efter underhållningen bjöds på kaffe och som avslutning hade vi den traditionella lottdragningen på gåvor som generöst skänkts av medlemmar och deltagare.