Årsmöte 2020-03-15

Årsmöte i föreningen Vår Bygd 1891 2020-03-15 i Rösebolokalen

Trots hotet från Coronavirus hängande över varje samling med flera personer hade ändå 35 personer mött upp till årets årsmöte.

Ordförande Jan Larsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Hans Skarholm beskrev föreningens verksamhet så som den bedrivs i studiecirkelform men även de mer utåtriktade aktiviteterna i form av bygdevandringar, floramöten bussresor m.m. Hans presenterade de kommande aktiviteterna under året.

Bo Eriksson, Uddevalla botaniska förening, som de senaste åren lett våra floramöten och vandringar, presenterade årets första flora-aktivitet i slutet av mars.

Därefter vidtog årsmötesförhandligarna. Vi hälsade Ove Johansson, som ny medlem i styrelsen, välkommen. En motion från Ragnar Hallsten behandlades.
Årsmötesprotokollet med motion bifogad.

För underhållningen stod Daga och Rolf från Kungälv. De gjorde ett mycket uppskattat framträdande med sång och dragspel. Med tillgänglig  teknik  är det som om de haft med en hel orkester.Efter en kaffepaus med smörgås fortsatte Daga och Rolf.

Därefter vidtog det traditionella lotteriet med många vinster som mötesdeltagare och andra bidragit med.

Jan tackade besökarna och önskade alla välkomna att delta i våra kommande aktiviteter.