Årsmöte Vår Bygd 1891 söndag 12 mars 2023 i Rösebolokalen

Årsmöte för föreningen Vår Bygd 1891 i Rösebo-lokalen söndag 12 mars 2023
Ordförande Jan Larsson hälsade de 55 närvarande välkomna. Hans Skarholm berättade om föreningens verksamhet och om de aktiviteter som är planerade under 2023.  

Gunnar Claesson från Uddevalla berättade och visade bilder om Uddevallas historia från handelsplatsen vid Kasenabben från 1200-talet, stadens formella födelseår med stadsprivilegier 1498, den dansk-norska tiden på 1600-talet och stadens utveckling till den moderna staden av i dag. Det berättades också en del anekdoter om stadens innevånare, dess original och händelser från staden under 1900-talet.

Därefter kaffepaus med smörgås. I bakgrunden visades klassfoton från de tre skolorna i bygden, Skarbo, Rotenäs och Rösebo. Klassfotona är från mitten av 1910-talet och fram till 1990-talet.

Årsmötesförhandlingarna leddes av Jan Larsson med Lars Krantz som sekreterare.

Ragnhild Hallsten lämnar sitt uppdrag som kassör efter många år på den posten. Ragnhild, som varit med i styrelsen sedan starten för över 30 år sedan i olika positioner, fortsätter som ledamot i styrelsen. Ragnhild avtackades med en blomma.
Bengt Bryngelsson lämnar styrelsen efter att deltagit ett antal år.
 

Ny i styrelsen blir Göran Hallsten och kommer då att vara vår nya kassör.
Jan Larsson och Hans Skarholm fick blommor för sitt arbete i styrelsen under 2022.

Läs årsmötesprotokollet.

Traditionsenligt genomfördes lotteriet med många vinster som generöst lämnats av flera av deltagarna.

Ordförande Jan Larsson tackade de närvarande och välkomnade alla att delta i våra fortsatta aktiviteter.