Augustivandring 2017-08-27

Augustivandring till ”Blomsterköl” 27 augusti 2017

VÅR BYGDS vandring den 27 augusti år2017 gick till ”Blomsterköl” i Kopperud. Berget ”Blomsterköl” var ett av magister Lindelövs favoritutflyktsmål. Lindelöv undervisade i Rösebo skola mellan åren 1931 till 1968.  Det var många deltagare på denna vandring som hade gått i Rösebo skola och som hade varit med på dessa skolutflykter.

 Genom gårdarna i Kopperud flyter Bodaneälven. ”Blomsterköl” ligger på västra sidan av älven. Vi stannade på en av broarna över älven, för att prata om hur livet hade varit och fortfarande är vid en älv. Nu var det ovanligt lite vatten i älven.

Gårdarna i Kopperud ligger som ett pärlband på östra sidan av Bodaneälven.   Älven var förr mycket jätteviktig för bygden. Det var från älven man fick vatten till djuren, det var i älven man tvättade och sköljde sina kläder, det var här man fiskade och det var i älven man badade och lärde sig simma. Alla gårdar i Kopperud har sin egen bro, vilket beror på att man äger mark på båda sidor om älven.

 

Gårdarna ligger också utefter landsvägen från Rösebo – Kopperud – Tjärtakan – V. Bodane. Men vägen fanns inte då gårdarna kom till. De ligger där de ligger, för att älven var viktig. Landsvägen byggdes på 1950-talet och före denna vägs tillkomst gick man Lugnetvägen från Kopperud ner till Uddevallavägen vid Änga i Binäs. Det var i Binäs som Kopperudsborna hämtade sin post och lämnade sin mjölk. På mitten av 1950-talet fanns det 8 bönder i Kopperud som lämnade mjölk, medan det nu inte finns en enda mjölkko på dessa gårdar. Det är inte något unikt för just Kopperud, för det finns inte idag inte någon gård i området VÅR BYGD som har mjölkkor. Inga mjölkbord behövs och ingen mjölkbil kör förbi på vägen.

 

Alla gårdar som ligger på östra sidan av Bodaneälven har mark på västra sidan av älven och därför har varje gård en egen bro över älven. Två gårdar ligger på den västra sidan och är helt beroende av sina broar för att komma hem till sina hus. Vi som inte är beroende av någon bro, tänker nog inte på vilket ansvar det är att sköta om sin bro. Varje år kommer vårfloden och då har det hänt att någon bro flutit iväg. Det berättades att förr hade man stora stenar som lades på broarna vid stora vattenflöden för att de inte skulle flyta iväg så lätt. Kanske är stora stenar fortfarande ett bra knep vid vårfloden. Nu var det inte mycket vatten i älven.

 

En händelse som förr var ett viktigt inslag i livet vid denna älv, var det årliga kräftfisket. Bodaneälven var känd för sitt goda kräftfiske. Den sjunde augusti varje år samlades alla, både gamla och unga nere vid älven och lade i sina kräftburar, detta skedde alltid prick klockan sex på kvällen. Då var det feststämning vid älvstranden. Det hördes prat och skratt, man åt, drack och umgicks i väntan på att det blev mörkt ute och burarna skulle vittjas. Alltid lika spännande att se hur mycket kräftor man skulle få. Fiskhandlare Fock från Vänersborg körde senare på kvällen runt och köpte upp kräftor. Tyvärr kom för ungefär 10 år sedan kräftpesten till Bodaneälven och då tog denna fina tradition slut. Idag finns inte en kräfta i Bodaneälven.

 

Vi gick sedan vidare mot ”Blomsterköl” och ingen som inte varit där förut kunde ana, att det fanns ett så högt berg i denna trakt. Det var faktiskt överraskande besvärligt att komma upp.

Men var fanns den omtalade utsikten? Vi hade hört att man förr vid klart väder kunde se kyrktornet i Frändefors. Nu var det så att man kunde ana landsvägen nedanför mellan grenarna i den uppväxta skogen runt denna bergkulle. Och blommor, var fanns de? Även om vi inte såg något över bygden var det roligt att ha varit uppe på detta berg som kanske är det högsta i vår bygd.

Vi hade mysigt uppe på ”Blomsterköl” och hörde berättelser om livet i Kopperud.

På vägen tillbaks gick vi förbi några torpställen. Vi fick höra om vilka som bott på dessa platser och på t.ex. på gamla Kallegår´n såg vi förutom husgrunder också bl.a. vintergröna och syrener.

Vandringen tillbaks gick på fina skogsstigar och avslutades med kaffe i en vacker ekdunge innan vi nöjda gick över Bodaneälven på ytterligare en bro.