Bygdeträff 2005-11-20

Bygdeträff 2005-11-20

Föreningen Vår Bygd 1891 hade i söndags sin årliga höstträff i Rösebolokalen.

Folk började tidigt strömma till och vid utsatt tid var det fullsatt i lokalen.
Runt väggarna fanns gamla skolplanscher uppsatta för allmänt beskådande. Det var olika sjö- och skogsfåglar, fiskar, fjärilar och andra insekter.

Efter välkomsthälsning efterlystes fotografier till en ny bok ”Bilder från Vår Bygd”, som skall utges så småningom. Det kan vara gamla eller nya foton. Gärna speciella eller intressanta foton från vardag eller fest och gärna med berättande text.

Så var det dags Biolog Jan Uddén, känd från radions frågeprogram, som med ord och bild på ett entusiastiskt sätt berättade om olika djur och växter. Det handlade om vinterfåglar och deras mathållning, om sjöfåglar, fjärilar, larver och olika växter.
Efter kaffeservering blev det möjlighet att ställa frågor och detta utnyttjades flitigt.

Efter dragning på lotteriet framfördes tack till alla som skänkt gåvor till lotteriet och som med sin närvaro gjort att det blev en lyckad höstträff och välkomnades åter till kommande träffar.

Arne Hallsten