Bygdeträff 2008-11-16

Bygdeträff 2008-11-16

Föreningen Vår Bygd 1891 hade i söndags en välbesökt Bygdeträff i Rösebolokalen.
Stefan Bergendahl visade gamla bilder och berättade med inlevelse om Bohuslän och framförallt Uddevalla, som före 1658 tillhörde Danmark-Norge. Bilden med statyn på torget i Uddevalla med Karl X Gustaf sittande till häst och Erik Dahlberg stående bredvid hästen, påminner oss om freden i Roskilde år 1658. Det var dessa herrar som ledde den svenska hären över isen på stora Bält och angrep danskarna bakifrån och Bohuslän m.fl. landskap blev svenska.

Efter kaffeservering berättade Jan Larsson om utställningen med text och bilder från den gränsvandring som föreningen gjort från Skogaryr, där tre landskap möts, till Trone mosse där tre socknar strålar samman.

Föreningen jobbar nu med insamling och kartläggning av gamla naturnamn och vädjade till publiken om hjälp med detta.

Dragning på lotteriet med skänkta vinster avslutade träffen denna fina höstdag.

Arne Hallsten