Bygdeträff 2013-11-03

Bygdeträff ”Vår bygd 1891” söndag 3 november 2013

Rösebolokalen fylldes till sista plats när föreningen Vår Bygd 1891 hade sin sedvanliga höstträff.
Bilder från föreningens tidigare aktiviteter visades på en duk under inledande delen av mötet under tiden deltagarna kom på plats.

Vår ordförande, Arne Hallsten, kunde tyvärr inte delta vid mötet varför vice ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.
Hans Skarholm inledde mötet med att visa deltagarna runt på vår hemsida. Hans visade exempel på den dokumentation som finns på hemsidan, bl.a. från våra GPS-vandringar, från de kurser i historiska kartor som hållits under vintern 2012/2013 och det visades också exempel från det projekt med naturnamn som Arne arbetar med.
Det framfördes också ett önskemål om att om någon har något objekt i sin omgivning som man bedömer kan vara av värde att dokumentera för framtiden så kan vi komma ut och mäta upp positionen med GPS.
Föreningen har lämnat mycket material, foton och dokument m.m., för digitalisering. Om någon har sådant material liggande så föreslår vi att det lånas ut till föreningen för digitalisering.

MargaretaDärefter startade Margareta Söderström, dotter till Västgöta-Bengtsson, sin berättelse om sin fars levnadsverk inom bevarandet av det västgötska språket och historien. Det berättades om hans gärning att besöka den äldre befolkningen och att spela in deras röster och gamla språk och uttryck. Margareta kunde även berätta flera historier som ledde till skratt.
Efter en kaffepaus då smörgås och kaka serverades fortsatte Margareta sitt berättande.

Därefter vidtog dragning på lotteriet med många skänkta vinster avslutade träffen.