Bygdeträff 2014-11-02

Vår Bygds höstmöte 2014-11-02
Ca 80 personer hade mött upp i Rösebo-lokalen som blev i stort sett fullsatt. Föreningens ordförande Jan Larsson hälsade alla välkomna.
meetingJan informerade om två av de böcker som föreningen har till försäljning, Emigranten ochBilder från Vår Bygd. Böckerna säljs för 100 kr styck. På en duk i lokalen visades bilder ur boken Bilder från Vår Bygd.
Hans Skarholm informerade om arbetet med Naturnamn. Vi har under hösten arbetat med att gå igenom och i vissa fall komplettera förteckning och kartor och kan nu säga att allt material är klart. Vi undersöker nu detaljer omkring sammanställning av materialet i ett häfte, blir ca 75 sidor, och räknar med att det ska finnas tillgängligt för köp innan årsskiftet. Till årsmötet i mars kommer häftena att finnas att köpa för intresserade.
Hans informerade också om hemsidan och vilken typ av information som där finns att tillgå.För mötets underhållning stod GUBEs (GUnnar och BErtil med ett sexigt ”s” på slutet). GUBEs gjorde ett bejublat framträdande med musik och historieberättande.GUBEsUnder en paus i framträdandet serverades kaffe med smörgås och toscakaka.Efter framträdandet vidtog den traditionella lottdragningen med vinster som generöst lämnats av medlemmar och andra.Jan tackade mötesdeltagarna för sitt deltagande och musikanterna för sitt framträdande på årets höstmöte.