Bygdevandring Rösebo 2004-05-31

Bygdevandring föreningen Vår bygd 1891 2004-05-31

Annandag pingst var det dags för årets andra bygdevandring som startade från Rösebo-lokalen. Efter en stunds vandring på landsväg gick turen på en skogsstig förbi torpet Månselyckan. Endast husgrund finns kvar av den lilla stuga som tidigare låg i skogskanten med åkertegar åt söder, idag helt skogbeväxta. Den timrade stugan revs och blev till vedbränsle under andra världskriget, då det var brist på ved.

Vandringen fortsatte utefter den gamla vägen som före sjösänkningen gick till Uddevalla och Vänersborg. Efter en stund var vi framme vid Lussetorpet. En bit från den gamla husgrunden ligger en välbevarad stenkällare och källa samt lingrop. Här i gläntan togs kaffekorgarna fram och avnjöts under ackompanjemang av fåglarnas kvitter. Tankarna går tillbaka till den tiden då bönderna med sina hästdragna kärror gick förbi här på väg till staden med olika förnödenheter och det kanske blev en pratstund om vad som hände lite längre bort utanför husknuten.

Efter kafferasten var det många som såg på en anlagd våtmark, där olika skadliga ämnen för miljön samlas innan vattnet fortsätter ut i vattendrag. Ännu en lingrop passeras och vi sätter upp stolpe med skylt ”LINGROP”. Vi går förbi ännu en husgrund innan vi kommer till ett berg med utsikt över Tjärtakamossen, som nästan är vit av rikligt blommande ängsull.

Sista stället på vandringen är Strömbergs i Skarbo. Axel Möller från Kopperud hade varit i USA och tjänat ihop pengar och köpt den här gården 1913. Han byggde då de byggnader som ligger idylliskt placerade på en södersluttning. Efter tre timmar var vi åter på utgångspunkten några minnen rikare och vi hade fått en lagom portion motion.

Arne Hallsten