Bygdevandring Rotenäs 2005

Bygdevandring i Rotenäs  2005-05-22.

I söndags var det dags för årets andra bygdevandring, som var förlagd till Rotenäs. Före samlingen strilade regnet ned, men strax efter utsatt tid blev det uppehåll och solen tittade fram. Vandringen började vid Björsundet, där vattnet från Bodaneälven och Rotenässjön rinner ut i Hästefjorden. Efter att ha passerat bron besågs ett inhugget märke i berget som visade hur högt vattenståndet var vid den höga vårfloden 1951. Manne på Smekulten var förutseende nog och högg detta märke i berget med angivet årtal 1951.

Vid första gården berättades om Olof och Lotta Dahlgren, som med fyra barn återvände från Amerika år 1892 och köpte gården. På uppmaning av pappa Olof reste sedan alla barnen till Amerika och de flesta av dem blev kvar där. Olofs sonson Sven-Olof driver idag gården med svinproduktion. Här liksom nästa gård är det en betagande vacker utsikt över Rotenässjön. Thomas Nilsson berättade lite om sin nötköttsuppfödning och Kaprifolkött, som är närproducerat kött från gårdar i Bohuslän och Dalsland. Vandringen fortsatte den gamla vägen förbi Herlogssons gård, också den med sjöutsikt. Stugan används som fritidsbostad. På nästa plats var alla hus borta och endast rester av husgrunden fanns kvar. Här bodde tidigare skräddaren Olof Andersson med familj. Från samtliga ställen vi passerat har många emigrerat till Amerika.

Man kan fundera över att så många emigrerade från denna vackra bygd där gårdarna ligger högt beläget med sjöutsikt. Men det var stora barnfamiljer och de som varit ”over there”, berättade nog om de stora möjligheter som fanns och hur mycket bättre allt var.

Rotenäs är ett hemman som i stort sett har lika många boende som för hundra år sedan, kanske är det närheten till sjön som lockat till bosättning. Slutmålet för vandringen var Tangegårds nere vid stranden av sjön Hästefjorden. Här togs kaffekorgarna fram och kanske tänkte vi tillbaka till de stenåldersboplatser som det finns rester av på flera platser runt omkring.

Arne Hallsten