Bygdevandring Rotenäs 2011-08-28

Bygdevandring 2011-08-28 i Rotenäs

VÅR BYGD 1891″ gick på söndag en bygdevandring i Rotenäs. 34 deltagare hade mött upp på Gerd och Åke Perssons välskötta gårdsplan. På platsen hade tidigare varit en lanthandel, men flyttades till vägkrysset på 1930-talet.
Efter välkomsthälsning vandrade vi ner mot källaregärdet och gick mot Olséns. Edvin Olsén var skomakare och stenhuggare, hans fru Betty skötte städning och tillsyn av skolan.
På biogärdet söder om huset var förr ofta tält-bio. Den tidigare källaren mättes in med GPS, nedanför låg Moltemyra och Björnemyra.
Strax kom vi till Ingvars ankare. Åke hade med hjälp av Alf Joelsson frigjort en berghäll och Alf berättade att hans far Ingvar Joelsson i sin ungdom, huggit in detta ankare på berghällen. En senare tiders hällristning.

Vi vandrade förbi ett gammalt stenbrott och kom till den märkliga Bockestenen. Namnet kommer av att det förr i tiden när det fanns varg så hoppade rådjuren upp på stenen och klarade på så vis livhanken. Det är en stor sten c:a 2 m. hög, det märkliga är att den är omgiven av fyra st. resta stenar som måste ha satts dit av mänsklig hand. En teori kan vara att det är en gammal gränssten mot Danmark-Norge, gränsen har kanske ändrats under århundradens lopp.

Snart var vi framme vid Åkarekôl, här berättade flera att de i sin barndom åkt skidor utför detta berg, vid barmark åkte man utför på lite granris. Här hade Åke satt upp en bänk och på tidiga morgnar kunde man här lyssna till fågelsång.
Genom träden skymtade nu gården Kvarnkasera, vid grävning nära älvstranden för en del år sedan kom man på ett lager av snäckskal, detta visar att havet en gång nått hit upp.

Efter en stund var vi framme vid Hättetorpet, några stenar från husgrunden påminner om att någon bott här. Vi slog oss ned och kaffekorgama togs fram. Den siste som bodde här var Anders Magnus Andersson, han gick en gång i veckan till Vänersborg och hämtade post och enkla skickebud som han delade ut i bygden. Som belöning fick han då lite mat och dryck som det annars var knalt med på den tiden.
Anders Magnus dog år 1900. Några år senare blev det postutdelning av postbärare från Frändefors.

Efter fikat passerade vi Smekulten där Manne tidigare bott. Han var mångkunnig och bl.a. sågare vid Rotenäs Kvarn och Såg, han fick då namnet Sågare-Manne, han tillverkade också många Hästefjords-ekor.
På hemvägen gick vi igenom Olas håla, det har berättats att här skulle ha förekommit ett mord för längesen.
Efter drygt 3 timmar var vi tillbaka och då kom en överraskning, Gerd bjöd alla på korv med bröd och dricka, detta smakade förstås jättegott.
Som avslutning berättades gamla minnen från lanthandeln förr och från Rotenäs småskola som låg nära intill. En del kom ihåg affären och de flesta hade gått i skolan som nedlades år 1962.
Alla verkade nöjda och vi skiljdes åt efter en fin vandring i omväxlande natur och regnet som vi oroades för uteblev.

Arne Hallsten