Bygdevandring Skarbo 2002-05-20

Bygdevandring i Skarbo 2002-05-20

51 personer mötte upp hos Aina Grundsbo för vandring utefter gamla landsvägen söderut i Skarbo. Först kom vi till Månserud där två nya hus uppfördes 1977.

Vi fortsatte till nästa ställe Anders Persegården och sedan Dahlbergs gamla ställe, som nu börjar bli svårt att hitta. Här växte fortfarande mycket vårblommor. I närheten låg Maja-Stinas backstugeruin, nästan omöjlig att upptäcka, några syrener bland granarna gav vägledning.

Nästa ställe var Holgers, här togs kaffekorgarna fram i hans trädgård och det blev en del om tidigare ägaren Hjalmar Larsson.

Vi fortsatte till f.d. Stålbergs, ett ruggigt ställe fullt med skrotbilar och diverse bråte runt omkring.

Vandringen gick sedan vidare ner mot nya landsvägen och norrut för att sedan gå upp till Änga och fortsatte förbi Åhlanders tillbaka till utgångsplatsen hos Aina.

Se vidare om bygdevandringen 1 maj 1992 då vi passerade samma platser.

Arne Hallsten