Bygdevandring Skarbo 2011-05-01

Bygdevandring 1 maj 2011 i Skarbo

Föreningen Vår Bygd 1891 hade som vanligt bygdevandring den 1 maj med start vid Högdal i Skarbo. Ett trettiotal personer mötte upp denna soliga men blåsiga dag.

Omkring 20 år efter sjösänkningen 1868 anlades en väg över den tidigare sjöbotten och här byggdes då nya bostadshus, ladugårdar, handelsbod, slakteri, mejeri och senare också skola.

Vandringen gick sedan förbi Mossen där det tidigare varit både handelsbod, mejeri och slakteri. Vi gick förbi Lusse som tidigare var en gård som tillhörde Öna, men gården delades och är idag en villafastighet.

Nästa plats var ett soldattorp, några rester från en jordkällare påminner om tidigare bebyggelse. Här finns idag vackert belägen och praktfull villa med trädgård. Om den soldat som tidigare bott här hade stått upp och sett detta fina hus, hade han säkert trott att han kommit till paradiset.

Vi fortsatte till Lussetorpet som låg intill gamla landsvägen från Frändefors mot Uddevalla. När den som bodde här år 1915 hade avslutat höbärgningen slog åskan ned och ladugården brann ned. Någon berättade att det förr varit dans i stugan, denna flyttades sedan till annan plats på Öna. Det som finns kvar är en upphöjning i marken, en gediget byggd stenkällare finns också.

Vi passerade en lingrop innan vi kom till nästa plats där en backstuga stått. Enligt husförhörs-längd hade en kringstrykerska bott här med sina barn. Delar av murstock och husgrund finns kvar och nära intill en jordkällare och källa.

Ytterligare en plats för backstuga besöktes innan det var dags för fika från medhavd kaffekorg. Vid Stenerud hittade vi en lugn och solig plats vilket behövdes denna blåsiga dag.

Efter fikastunden gick vi nedanför Stornäskullen, här ligger Ståhlekôl som fått sitt namn efter en soldat som hette Ståhl och bott här. Efter honom kom ”Lars ve Kôl” eller ”Lars på vattnet”, Lars Johansson med familj hade bott på Grundsvik, eftersom det ofta var omflutet av vatten fick han det namnet. En vägarbetare Johan Larsson ”Johan på Hagen” bodde här senare. Han gick ofta och krattade bort stenar från vägbanan efter att vägskrapan gått. Idag är här ett fritidsställe ägt av holländare.
Hagen som tidigare var en liten gård är idag ett fritidhus.

Nu kom vi åter ut på den gamla landsvägen till Rothe-Svens stuga som idag är en fritidsidyll. Sven var son till en soldat och han gick dagsverke på torvmosse, det var ett tungt arbete så han begärde 1 krona per dag. Bonden tyckte att det var mycket begärt och sade: ”Du kommer att bli stormrike på det här”.

Under bygdevandringen kollades platserna in med GPS och antecknade koordinaterna. Detta var något nytt som vi tänkte använda för att lättare hitta svårtillgängliga och igenväxta platser i naturen runt omkring i Vår bygd. Lite blåfrusna återvände vi efter 3 ½ timme till Högdal.

Arne Hallsten