Bygdevandring Skörbo 2003

Bygdevandring i Skörbo 2003-05-01 

Vädret var inte det allra bästa då föreningen ”Vår Bygd 1891” hade sin traditionella 1-majvandring. Sven-Olof Dahlgren hälsade välkommen till många regnklädda deltagare. Första platsen var torpruinen Sömyra. Här bodde en gång Anders Arvidsson med familj. Han emigrerade till Amerika 1872 och var troligen den förste från Vår Bygds område. Enligt kyrkboken var Anders mormon och han återvände aldrig till Sverige. Några av barnen var i USA och kanske träffade de sin far.

Vi vandrade vidare på skogsstigen till torpet Mara. Anna Jakobsdotter var den sista som bodde här. Anna blev ensam kvar när sonen Johannes reste till Amerika 1882, men enligt brev skickade han pengar till sin mor. År 1904 kom han åter med familj hem till Sverige och köpte en gård, han tog då sin åttioåriga mor till sig.

Nästa torpruin vet vi inte mycket om men några grundstenar och påskliljor påminner om att här bott någon för länge sedan.

På Segole-Lars gamla tomt var det dags för fika av medhavd kaffekorg. Boningshuset revs ¨år 1926 och sedan dess har ingen bott här. Sven-Olof berättade om gamla Skörbo och hur nära det var till den norska sidan, ”Lannemarket” låg inte långt härifrån. Det var flera som berättade om Skörbo, dess byggnader och människor. Nya människor har nu flyttat hit och nya hus har byggts, hela åkermarken låg nu nysådd och grönskade vackert.

Som avslutning visade en deltagare gåramålning på Lars Hansas gård som var målad av gåramålare Karl Pettersson. Enligt uppgift var detta på sin tid det förnämsta stället i Skörbo.

Arne Hallsten