Bygdevandring Torsbo 2014-05-01

Bygdevandring i Torsbo 2014-05-01

I strålande sol gick 45 personer vårens bygdevandring i Torsbo. Vi samlades hos Reidar Bryngelsson som också kom att leda oss på vandringen i Torsbo.

Vi började med att gå till ”Holms stuga” där Reidar berättade om bakgrunden till den tidigare backstugan från slutet av 1800-talet och om dess invånare. Ragnhild läste ett brev skrivet av Rudolf Eriksson. Läs hela brevet här. Stuga och källare är renoverade och delvis ombyggda.

Vi fortsatte sedan vandringen ner till sjön Åskaken. Här berättade Reidar om den tragiska drunkningsolyckan som inträffade 1932 och där tre ungdomar drunknade. Läs här en artikel som publicerades i E.L.A. 1932.

Vi gick sedan utefter Åskakens östra strand och vidare upp till Rafeltere-stugan där vi tog kafferast. Reidar berättade om stugan och dess innevånare genom åren. Stugan revs i slutet av 1920-talet och nu kan man bara se grundmuren. I närheten av stugan finns även en gammal källare, lingrop och en formåker.

Vandringen gick vidare till Torsbo dansbana. Dansbanan lades ner i mitten av 1930-talet och där finns inget i dag som exakt identifierar var dansbanan låg.

Till sist gick vi till platsen där runstenen är placerad. Det är idag svårt att se tecknen då stenen är påväxt med lavar. Diskuterades om detta är en ”äkta” runsten och något säkert svar finns inte.

Vi avslutade vandringen och tackade våra guider Reidar och Bengt Bryngelsson för deras presentation av trakten i Torsbo och Åskagen.