Bygdevandring Trombäljen 2015-08-23

Bygdevandring i Trombäljen 2015-08-23

I ett oerhört vackert sensommarväder samlades 28 stycken vandrare, för att vandra stá över tre broar i Trombälgen. Alla tre broarna leder till Uddevalla. Vi startade hos Åke Olsson i Trombälgen.

I backen ner till Trombälge bro finns mycket gamla syrener. Där är platsen för det gamla gästgiveriet.  På denna plats låg på 1600-talet den gamla tullstationen, det var ju nära till gränsen mot Norge och vissa varor skulle förtullas för att få införas i Norge. I Sundals Härads dombok 1613-1690 nämns några gånger tullen i Trombälgen och dess tullnär Anders Eriksson. År 1656 står att ”tullaren Anders Eriksson i Trombälga undanhållit tull av 4 Åmålsborgare”. Då Bohuslän blev svenskt år 1658 behövde man inte förtulla något och tullstationen upphörde.

Lite nedanför backen rinner Bodaneälven och där gick vi över den gamla Trombälge bro. Om denna bro berättas också i Sundals Härads dombok. År 1684 står det att Trombälgeborna själva skall sköta om bron och i gengäld skall de slippa skötseln av 2 stycken vägbitar i Huvudnäs skog. År 1722 klagar Trombälgeborna till häradsrätten över att det är besvärligt att hålla bron i ordning. Dom fick medhåll i rätten och nu bestämdes att gårdarna N. Binäs, Rösebo, Torsbo, Kopperud, L. Kopperud, Laxfisket, Bruket och Skörbo skulle hjälpa till med underhållet av denna bro. År 1740 står det att denna Trombälge bro var högst nödvändig för hela häradets allmoge, för att de i Uddevalla skulle byta till sig salt och sill och salt fisk mot spannmål.
594_
348_
En av deltagarna på vandringen var född på andra sidan älven. Hon berättade vilka svårigheter hon hade vid höst- och vårflod att komma över älven,  för att komma fram till Rösebo skola. Då fick hennes pappa ro henne över älven, för bron låg under vatten.Vi gick på denna historiska vandring till ”Vaktarebergen”. Om dessa berg berättas att här fanns förr ingen skog och då kunde man hålla vakt mot fiender på bergen. Vi fick höra om löjtnanten Johan Mask som år 1683 fått attest på att han i förflutne fejdetid mot rikets norskfiender här vid gränsen ”gjort fienden det högsta avbräck som han förmått” och bar märken därefter. Det var säkert i samband med Gyldenlöwefejden. Vid gränsen mot dåtida Norge fanns också en gränsriddare som höll vakt och han hette Anders Stubb. Allt finns nedtecknat i Domboken.
600_
Då vi på vår vandring nådde fram till gårdarna i Näset, var det dags för fikarast. Den fantastiskt vänlige Anders (sambo med Camilla Söderkvist) och som bor i Näset hade gjort extra fint i skogsslänten för att vi skulle rasta här. Han hade till och med bättrat på gångbron över diket så att det var lätt för oss att ta oss över. Vår Bygd tackar denne hedersman så hjärtligt!
606_ 610_
Nästa stopp blev på den näst äldsta bron vid Kvarnkaserna. Här fick vi höra det mesta av det digra tal som bokhållaren Anders Andersson i Binäs höll vid invigningen av denna bro år 1888. Bron hade börjat byggas år 1886 och finansierades med 6000 kronor i statsbidrag, 500 kronor från Uddevalla stad och med skänkta privata medel. Nu var dåtidens moderna väg till Uddevalla färdig. Det blev nog en väldigt bra bro som kunde klara all den trafik som utvecklades på 1900-talet. Men så kom de större och större lastbilarna och till slut långtradarna och då var bron svår att ta sig över. Därför byggdes ny bro bredvid den gamla och det är den som vi nu åker över då vi skall till Uddevalla. Denna bro stod klar år 1989. Ingen av oss kom ihåg då den var klar, ingen kom ihåg någon invigning. Den bara fanns där.
611_ 614_
Och detta är den nya bron.
616_
Från dessa broar gick vi på östra sidan av Bredvattnet och Bodaneälven tillbaks till våra bilar hos Åke Olsson i Trombälgen. (Bredvattnet).
619_