Cirkelträff 2012-09-11

Cirkelträff i Rösebolokalen 2012-09-11

Närvarande: Arne, Ragnhild, Jan, Kerstin L. Gun, Hans, Kerstin J.

Välkomna!  Anteckningar från föregående träff upplästes och godkändes.

Aktuellt från bygden Det har ryktats att vildsvin skulle finnas i vår bygd.

Hänt sedan förra gången. Arne läste upp skrivelse som sänts till nya medlemmar, med information om föreningen. Vår E-postadress borde varit med.

Avtal med Tele2 har förnyats.

Hans har skickat referat från bygdevandringen till Melleruds Nyheter men inget har kommit in.

Arbetet fortsätter med naturnamn, hemsida och Bygdeband.

Höstträffen. Arne hade beställt underhållning, Brålanda dragspelsklubb.

Hans hade med förslag till information om våra GPS-vandringar.

Övrigt. Ett förslag om inköp av programmet Access togs upp. Hans fick uppdrag verkställa inköp, kostnad cirka 2.000 kr.

Vi skulle prova nya Tele2 men det misslyckades, Hans kollar vidare

Kerstin J. fortsätter med sortering av digitala foton från Media-Copy, kanske med Arnes hjälp.

Avslut. Tack för ikväll, vi träffas igen om två veckor och börjar kl. 18.00 i fortsättningen. Nästa gång kollar vi vår hemsida på datorn och fortsätter kolla och numrera dokument för digitalisering.

Arne Hallsten